Vaag, Pål Kristian

Ett klassiskt exempel på en förfalskad bild inträffade i Norge den 19 augusti 1983. Pål Kristian Vaag på Nordmöre utanför Trondheim påstod sig då ha fotograferat vad som mycket väl kunde vara världens bästa bild av ett UFO. Bilden föreställde ett klassiskt tefat svävande över ett skogsområde med himlen som bakgrund. Men trots att bilden alltså var falsk klarade den flera analyser. Bland annat kunde tråden tefatet hängde i inte upptäckas i Norges bästa elektronmikroskop och inte heller luftförsvarets bildanalytiker kunde knäcka Vaags foto. När Vaags bild var som hetast förekom den till och med som blickfång i en helsidesannons från Kodak. Men till slut erkände Vaag. I februari 1985 talade han ut under rubriken ”Jeg lurte hele verden” (Verdens Gang 20/2 -85) och berättade hur han svarvat tefatet ur en trästock, bundet fast det i en utstickande del av hustaket och sedan knäppt kortet. ”Jag kunde aldrig tro att så många skulle gå på det”, var hans kommentar.

Bild: AFU

Väddö

Söndagen den 14 oktober 1956 mötte Stig Ekberg och Harry Sjöberg ett lysande föremål under en bilfärd strax utanför Grisslehamn på Väddö. I det skarpa skenet kunde de urskilja de diffusa konturerna av ett föremål som påminde om en något tillplattad boll. Eftersom det nådde över båda sidor av vägen, uppskattades längden eller diametern till 16 meter och höjden till 6 eller 7 meter. 

Bild: AFU

Efter att föremålet hade försvunnit som en liten prick i fjärran, gick de båda ut ur bilen för att kontrollera motorn som hade stannat i samband med händelsen. Luften var kvav och tryckande och det kändes svårt att andas. På platsen hittade de en metallbit som kändes varm. Metallen har senare analyserats och befunnits vara vanlig hårdmetall. Fallet har återundersökts och finns utförligt redovisat i Clas Svahns bok ”UFO-Mysteriet - från flygande tefat till cirklar i sädesfälten” (Parthenon förlag 1998) 

Läs vidare

Valensole

AFU

IIllustration över Valensole-fallet

Närkontakt av tredje graden - Valensole, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrike 1965.

Den 1 juli 1965 upptäckte lantbrukaren Maurice Masse i Valensole i södra Frankrike en landad ”farkost” stående i en lavendelodling. Vid farkosten ser Masse två ”barn”. När Maurice närmade sig riktade en av varelserna ett tubliknande föremål mot honom. Maurice paralyserades och blev stående oförmögen att röra sig. En stund senare lyfter farkosten, men det dröjer ytterligare en kvart innan paralyseringen släpper.

En mer utförlig beskrivning läser du här där också fler bilder finns.

UFO-Sverige episod 43 om spår i verkligheten

Bild: AFU Bild: AFU

Valentich, Frederick (1958-1978)

Den 21 oktober 1978 försvann den Australiensiska piloten Fredrik Valentich över Bass sundet efter att ha rapporterat till flygledningen att han hade sällskap av ett okänt föremål som cirkulerade runt hans Cessna 182. En omfattande haveri utredning lyckades inte få klarhet i vad som hade hänt med Valentich och den Cessna som han färdades i. Han anses idag som inte längre levande även om han alldrig hittats.

Läs mer om piloten som försvann

Jacques Vallée Bild: AFU

Vallée, Jacques (1939-)

Fransk astrofysiker och ufolog boende i USA som anser att UFO har både en fysisk och psykisk grund och att det uttrycker sig i folklore, som tron på trollens bergtagningar, som kan vara ursprunget till dagens ombordtagningar. Vallée har skrivit en rad böcker, bland andra: ”Anatomy of a Phenomenon” (1965), ”Challange to Science” (1966), ”Passport to Magonia” (1970), ”Invisible College” (1975), ”The Edge of Reality” (1975), ”Messengers of Deception” (1980), ”Dimensions - A Casebook of Alien Contact” (1988), ”Confrontations - A Scientist's Search for Alien Contact” (1990), ”Revelations - Alien Contact and Human Deception” (1991), ”UFO Chronicles of the Soviet Union” (1992) och ”Forbidden Science” (1992). Har även gett ut novellen ”Fastwalker” (1996) och på svenska ”Det osynliga nätverket - en dataexperts bekännelser” (1984). Vallée har numera dragit sig tillbaka från aktivt ufoarbete.

wikipedia

webb

ufo.se

George Van Tassel

Van Tassel, George (1910-1978)

Amerikanska kontaktperson född i Jefferson, Ohio. Stod bakom de så kallade Giant Rock-mötena i Kalifornien där kontaktpersoner och tefatsintresserade träffades under 1950-talet för årliga konvent. Publicerade böckerna ”I rode a Flying Saucer” (1952), ”Into this world and out again” (1956), ”Religion and science merged” (1958), ”The Council of Seven Lights” (1958, gavs också ut under titeln ”Religion and science merged” samma år) samt ”When stars look down” (1976). I böckerna beskriver Van Tassel bland annat sin syn på religion, jordens historia och de flygande tefatens roll i detta. Van Tassel lät också uppföra en kupolformad byggnad kallad ”The Integratron” som skulle ge möjlighet till tidsresor, upphävande av tyngdlagen samt omvandling av ”kosmisk energi” till elektricitet.

Vandringssägen

Uppdiktad berättelse med förment verklighetsbakgrund även om vissa element kan ha inträffat i verkligheten. Berättelserna sprids snabbt av tv, radio och tidningar. Gemensamt för vandringssägnerna är att de ofta är mycket detaljerade och inte helt osannolika vilket gör det lätt att tro på dem. De förstärker också ofta våra fördomar.

Karl Veit på besök i Sverige 1958

Veit, Karl (1907-2001) 

En av de tidiga europeiska ifologerna med stark Adamskiinriktning. Grundade 1956 Ventla förlag som kom att ge ut en lång rad ufoböcker med kontaktinriktning. Samma år grundade Veit också gruppen DUIST och tidskriften UFO-Nachrichten.

Bild: AFU Bild: AFU

Venus

Planet som ofta är misstolkad som ett genuint ufofenomen. Under den mörka perioden av året är planeten väldigt ljusstark och ser ut som en starkt lysande punkt på himlen. Eftersom jorden roterar så ändrar punkten långsamt position under natten. Venus kan även vid vissa speciella omsändigheter ses under dagtid.

Se: Astronomiska förklaringarMisstolkningsguiden

Vesco, Renato (1924-)

Vesco är flygteknisk ingenjör och en av Italiens första ufologer även om han själv aldrig velat kalla sig det. I sina böcker har han framfört teorin att de flygande tefaten är jordiska vapen byggda i Kanada och USA efter hemliga projekt framtagna av Nazi-Tyskland under andra världskriget. 1956 fick han sin först bok refuserad sedan det blivit politiskt känsligt att under Suezkrisen skriva om andra länders hemliga flygprojekt. Först 1968 gavs boken ut under titeln ”Intercept - but don’t shoot” och har sedan dess kommit att ges ut i en rad länder. I sina senare böcker, utgivna 1970 och 1972, hävdar Vesco att brittiska tekniker löst problemen med bemannade rymdfärder långt före Sovjet och USA och landat på Mars redan 1956. Under senare år har framträtt i en rad tv- och radioprogram som ”ufoskeptiker” men har alltid arbetat i nära samarbete med italienska ufologer.

Vetenskap och folkbildning

Svensk skeptikergrupp

wikipedia

Viita, Jorma

Ett av de mera kända danska fotofallen var de bilder som togs av Jorma Viita från Odense. I början av 1974 påstod Viita att han hade sett två UFO på nära håll och även fotograferat dem. Under resten av 1974 och 1975 såg Viita massor av UFOn och tog flera bilder av dem. Sammanlagt blev det över 70 ypperliga fotografier i färg. Viita var alltid ensam när de dök upp på himlen över Odense. Det blev slutligen för mycket för ufoundersökarna, och de beslutade sig för att skugga Viita som om det vore en riktig ”spion-historia”. På så sätt upptäckte man att Viita inte hade någon kontakt med rymdskepp som han påstod. Det hela var rena lögner och Viitas fotografier avslöjades som falska.

Vilhelmina

Hela familjen Söderström i Lövåsen utanför Vilhelmina råkade ut för en gastkramande händelse klockan 00.30 den 4 mars 1967. Under 15-20 minuter kunde de fem familjemedlemmarna från köksfönstret iaktta två stora, mörka och avlånga föremål som svävade över deras gård. Föremålen försvann, men ett av dem återvände efter en stund. Ufologerna Gösta Rehn och Sven Schalin undersökte fallet strax efter det hade inträffat och skrev en rapport som de sedan skickade till försvarets forskningsanstalt. Händelsen, som blev mycket omskriven, har ännu inte fått någon bra förklaring.

Här hittar du hela berättelsen.

Bild: AFU En av Paul Villas typiska bilder.

Villa, Paul (1916-1981)

Mellan 1963 och 1965 tog amerikanen Paul Villa mängder av knivskarpa färgbilder av flygande tefat i trakterna av sitt hem i AIbuquerque, New Mexico. Han påstod sig stå i både fysisk och telepatisk kontakt med rymdmänniskor från stjärnbilden Berenikes hår (Coma Berenices). Besökarna såg ut som jordmänniskor men var mycket vackrare. Enligt Villa är tefaten endast ”en liten del av Guds stora arméer som snart kommer att landa på jorden och förlösa mänskligheten från dess nuvarande fallna tillstånd”. Paul Villa skickade sina foton till regeringsmedlemmar, skolor, bibliotek och fängelser. Få trodde på honom. Analyser av flera av hans fotografier har visat att de är förfalskningar.

En illustration av händelsen oktober 1957 Bild: AFU

Villas Boas, Antônio (1934-1992)

I mitten av oktober 1957 utspelade sig en av de första mest kända närkontakterna i ufohistorien. Den unge brasilianaren Antônio Villas Boas sade sig inte bara ha gått ombord på ett okänt föremål som landat på familjens åker utan dessutom blivit förförd av en utomjordisk kvinna. Villas Boas beskrev kvinnan som oerhört vacker: ”hennes kropp var vackrare än någon kvinna jag tidigare sett”. Under sitt besök ombord på farkosten noterade Villas Boas en inskription över en av dörrarna. Han ritade sedan ned tecknen: raka linjer med skarpa böjar, punkter och mjuka krokar. Historen är ännu inte fått någon förklaring. 

För den som är mer intresserad finns berättelsen att ta del av på UFO-Sverige episod 13

Vimanor

Flygande föremål finns beskrivna i många religioner och hinduismen är inget undantag. Det klassiska indiska eposet Mahabharata, en av världens äldsta kända böcker, beskriver på flera ställen en ”luftens vagn” med sidor av järn och klädd med vingar. Språket sanskrit har en term - Vimaana Vidya - som sägs betyda ”Vetenskapen om att bygga och manövrera flygplan”. Man skildrar ”Vimaanan” som en rund, dubbeldäckad farkost med kupol och ventiler. Den flög med ”vindens hastighet” och gav ifrån sig ett melodiöst ljud. Farkosten kunde stanna och hänga orörlig i luften och piloten måste vara välutbildad. Farkosten drevs med en gulvit vätska och den användes för krigföring, resor och nöjesfärder. Översättningen av sanskrittexten har starkt kommit att ifrågasättas särskilt med tanke på de moderna ord som uttolkaren använt sig av.

Vita nätterna

Ett märkligt himlafenomen visade sig över Sverige i början av juli månad år 1908. Klockan 22.30 tisdagen den 30 juni sjönk plötsligt temperaturen i Stockholm varpå en ovanligt tät rökridå lade sig över staden. Följden blev ett plötsligt mörker. Efter en halvtimme lättade röken och istället blev det nu ovanligt ljust. Ljuset var så starkt att man vid midnatt kunde se skarpa skuggor som om det hade varit fullt dagsljus. De vita nätterna, som noterades över stora delar av Europa, orsakades av stoft från Tunguskaexplosionen.

Se även: Tunguskaexplosionen

Bild: AFU

Voronezj

Den 27 september 1989 inträffade en ufolandning i en park mitt i den centralryska staden Voronezj. Några yngre pojkar, Vasya Surin och Genya Blinov, berättade en fantastisk historia om tre meter höga robotar som kom ut ur en farkost. Även om det också fanns andra, mer indirekta vittnen - bland annat en polisman - betraktas incidenten i allmänhet som ett pojkstreck. Ufologen Jacques Vallée diskuterar fallet ingående i sin bok ”UFO Chronicles of the Soviet Union”.

Vädersolstavlan

Målad 1535 av Urban Målare på order av Olaus Petri. Tavlan hänger i Storkyrkan i Stockholm. Motivet föreställer en serie halofenomen som uppstod över Stockholm detta år och inte några ufofenomen som flera författare gjort gällande.

Vänga

Den 1 juni 1968 upptäcktes ett mystiskt triangelformat märke i gräsmattan vid en sommarstuga i Vänga norr om Borås. Marken verkade bränd och det hittades rester av en illaluktande vätska. Laboratorietester har inte kunnat ge svar på vad det var för sorts vätska. Rune Rydebrandt i UFO-Göteborg ledde en undersökning av fallet.

Se: Rydebrandt, Rune