Tectonic strain theory

En teori som syftar till att förklara en ufo observationer i form av urladdningsfenomen som är knutna till seismisk aktivitet i berggrunden. Teorin hävdar också att samma fenomen kan förklara observationer av varelser och dylikt genom att elektromagnetiska fält kan påverka hjärnan och generera hallucinatoriska upplevelser. Teorin myntades av den Kanadensiska neurologen Michael Persinger. 

 Se även: Jordljus

Teheran incidenten

Radarvisuellt fall den 19 September 1976. Två iranska stridsflygplan skickades up mot det ljusstarka föremålet och en av piloterna Parviz Jafari uppgav att hans F-4 plan drabbades av problem med elsystemet när han närmade sig föremålet och även vapensystemet ska ha slagits ut på hans F4 i samband med incidenten.

Victoria Tellander Andersson

Tellander Andersson, Victoria (1985-)

Victoria Tellander Andersson valdes 2017 in som sekreterare i UFO-Sveriges styrelse. Hon har sedan 2016 varit ansvarig för organisationens Instagram-konto.

Ståndpunkt i ufofrågan: Det här är ett otroligt brett område som omfattar en rad olika fenomen, allt från oförklarade naturfenomen till rapporter om besynnerliga närkontakter. Jag önskade att svaret på ufofrågan var så enkelt (och häftigt) som att vi får besök från andra världar men jag tror att verkligheten är mycket mer komplicerad än så. Jag är vetenskapligt lagd men håller sinnet öppet och ett öga mot himlen.

Bild: AFU

Teosofi

En blandning mellan österländsk mysticism och västerländsk ockultism som växte fram i USA under slutet av 1800-talet. Den teosofiska rörelsen grundades 1875 av ryskan Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) och har kommit att påverka ufologin på ett grundläggande sätt. I teosofins ryms tanken på kanaliseringar av väsen från andra planeter. Det Teosofiska samfundet är i dag en världsomspännande rörelse utan egentligt centrum och med ett oklart antal medlemmar.

wikipedia

Thor, Valiant

”Mitt namn är Valiant Thor. Jag är från den planet ni kallar Venus. Jag är på ett specialuppdrag till den här planeten. Vi är fler än 70 och det finns flera jordvänner som samarbetar med oss.” Så inleder en av de mest orädda bland utomjordingarnas skara, Valiant Thor, boken ”The Stranger at the Pentagon”. Till skillnad från de flesta andra lät sig Thor fotograferas utan rädsla för att bli igenkänd. Han tvekade heller inte att ta kontakt med Frank Stranges, ufolog, filosofie doktor i 16 ämnen (!), författare, evangelist och uppenbarligen mycket godtrogen. De två skakade hand och Frank Stranges noterade att Thor saknade fingeravtryck. I övrigt såg han ut som en vanlig människa. Under samtalet berättade Thor att han var tvungen att resa tillbaka till Venus den 16 mars året efter. Innan avresan hann dock Valiant Thor med att berätta att det var hans skepp som förorsakat kapten Mantells död i januari 1948, att hans folk placerade satelliter i bana runt jorden redan 1953, att han diskuterat interplanetära frågor med USA:s president och en hel del annat.

Se: Mantell, Thomas

Thörn, Lars (1946-)

Vittne till det omtalade Skillingarydsfallet den 6 maj 1971.

Se: Skillingarydsfallet

Todd, Richard

Amerikansk ufolog och medlem av ufoorganisationen Caus. Todd har arbetat hårt med att försöka avhemliga dokument under Freedom of Information Act.

Se även: Caus FOIA

Tolfte planeten

I boken ”Den tolfte planeten” (på svenska 1980) spekulerade den rysk-israeliske författaren Zacharia Sitchin om att det skulle finnas en tolfte i vårt solsystem. Antydningar till detta påstod han ha fått från en sumerisk lertavla. Sumererna signerade lertavlorna med ett sigill och enligt assyriologisk expertis fann Sitchin en prick som han tolkade som en rymdfarkost.

Tomas, Andrew (1906-2001)

Andrew Tomas föddes i Ryssland och kom att intressera sig för forntida gåtor och forntida astronauter och blev författare till flera böcker. Under flera år bodde han i Australien där han blev redaktör för UFO Bulletin och Australian Flying Saucer Review. I mitten av 70-talet flyttade han till Kalifornien där han bodde fram till sin död. Tomas skrev bland annat ”We are not the first” (1971, Svensk utgåva ”Vi var inte först” 1974), ”On the shores of endless worlds” (1974, Svensk utgåva ”Vid fjärran världars stränder” 1975), ”The home of the gods” (1972), Atlantis from legend to discovery” (1972), ”Beyond the time barrier” (1974), "Signs, stars and seers" (1975) och ”Shambala: Oasis of light” (1976).

Bild: AFU

Tombaugh, Clyde (1906-1997)

Amerikansk astronom och upptäckare av Pluto 1930. Pluto Pluto symbol.svg är en dvärgplanet av typen plutoid. Definitionen ändrades från planet 2006. 

Tombaugh observerade ett ufo den 20 augusti 1949. Så här beskriver han händelsen för den populärvetenskaplige journalisten Eugen Semitjov: ”Det var en enastående klar natt. Till och med stjärnor av sjätte magnituden var klart synliga, normalt kan dessa knappt upptäckas med blotta ögat. Klockan var omkring 22.45 när de ilande ljuspunkterna dök upp nästan mitt i zenit. De lyste svagt gulgrönt och föreföll vara geometriskt jämnt fördelade - två eller tre främst, lika många efter, en ytterst på vardera sidan. Hela gruppen var inte större än ungefär dubbla fullmånen. Formationen smalnade medan den ilade bort, liksom krympte i bredd - som ett geometriskt mönster gör om man först ser det rakt underifrån och sedan snett underifrån. Samtidigt försvagades skenet och på cirka 35 grader över horisonten försvann ljuspunkterna helt. Allt som allt såg jag dem bara 3-4 sekunder. Inget som helst ljud hördes. Jag pekade, men min fru hann bara uppfatta synen någon sekund innan den försvann.”

AFU

AFU

Trans-en-Provence

Närkontakt av andra graden - Trans-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrike 1981.

Franskt landningsfall som inträffade den 8 januari 1981. Renato Nicolaï, från början italienare, fick se ett ovalt föremål komma ner och vända vid nedre terrassen på hans tomt. När föremålet hade dragit till väders igen så hittade Nicolaï ett cirkulärt avtryck i marken på den plats där föremålet hade befunnit sig. Händelsen undersöktes av den franska organisationen Gepan under ledning av Jean-Jacques Velasco (1946-), som efter analys av spåren kunde kunde konstatera att marken inunder hade blivit utsatt för både stark hetta och ett kraftigt tryck i form av ett tungt föremål. Genom analyser av vegetation, av den franske växtbiologen dr. Michel Bounais, vid platsen så kom man även fram till att växterna hade föråldrats, något som man ansåg berodde på att växterna hade utsatts för elektromagnetisk strålning.

wikipedia

UFO-Sverige episod 43 om spår i verkligheten

AFU

Trehörningsjö

 

På vissa platser tycks ufofenomen ha en benägenhet att rapporteras oftare än på andra. En sådan plats är Trehörningsjö norr om Örnsköldsvik där det har gjorts många och mycket intressanta observationer. Föremål av olika former har observerats på nära håll, föremål har orsakat motorstopp på bilar och slagit ut elströmmen. Den mest uppskakande händelsen råkade länkstationsföreståndare Kjell Näslund ut för när han den 12 mars 1969 på nära håll iakttog ett jättelikt ufo och flera lådliknande varelser som kom in i länkstationen. Näslund var under observationen helt ur stånd att kunna springa därifrån. En annan uppmärksammad observation gjordes av Kurt Nilsson den 18 oktober 1977. Nilsson sa sig då ha sett tre humanoider och en landad farkost bara några hundra meter från Näslunds observationsplats på berget Hemliden.

UFO-Sverige episod 39 berättar mer om händelsen

Bild: AFU

Tremonton-filmen

Den 2 juli 1952 filmade en av amerikanska flottans fotografer, Delbert C Newhouse, en klunga med oidentifierade föremål över Tremonton, Utah. Newhouse tog filmen sedan han stannat bilen under en färd mellan Washington DC och Oregon. På filmen syns omkring drygt ett dussin föremål som rör sig över himlen. Någon bra förklaring till den har aldrig givits. Newhouse avled 93 år gammal i Portland, Oregon den 11 augusti 2006.

Bild: AFU US

Trindadebilderna

Under det internationella geofysiska året deltog forskare i ett projekt ombord på fartyget Almirante Saldanha som låg för ankar utanför Trindade när ett okänt flygande föremål dök upp. Fotografen Almiro Barauna framkallade filmen ombord på fartyget och då syntes ett Saturnusformat föremål. Under senare år har det också framkommit att ett norskt fartyg befann sig i området och UFO-Norge har intervjuat en av besättningsmännen. Mannen bekräftar händelseförloppet för de Norska ufologerna. Många omständigheter tyder dock på att bilderna är en bluff och fotografen har tidigare ägnat sig åt att framställa bluffbilder.

 Bild: AFUSibirien

Tunguskaexplosionen

Den 30 juni 1908 exploderade ett klot av eld över Steniga Tunguska i Sibirien. Ett vittne beskriver hur ”skjortan brändes nästan bort ifrån kroppen”. På grund av det glest befolkade området samt krig och revolution skulle det som sagt dröja ända till år 1927 innan den första forskarexpeditionen nådde centrum för explosionen. Expeditionen fann en enorm förödelse. Så långt ögat kunde se låg träden omkullvräkta, ett kalhygge av ofantliga dimensioner. I explosionscentrum stod träden fortfarande upprätt men grenarna hade svetts av. I dag misstänker forskarna att katastrofen orsakades av en komet eller asteroid som kolliderade med jorden.

Se: Vita nätterna