us

Sagan, Carl (1934-1996) 

Amerikanska astronom som var kritisk till det sätt på vilket ufologerna arbetade. Sagan ansåg att ufofrågan förtjänade en ordentlig undersökning eftersom den kunde innehålla ny information om hur vi människor fungerar. Han hävdade att inget rymdskepp kunde komma till jorden beroende på de stora avstånden och den stora mängden bränsle och tid som krävs. Teorin utgår från att resor i rymden sker linjärt och att den maximala hastigheten måste vara ljusets hastighet. Sagan vann det amerikanska Pulitzerpriset 1978 för den populärvetenskapliga boken ”The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human Intelligence.” 1972 gav han ut debattboken ”UFO's - A Scientific Debate” tillsammans med Thornton Page och 1973 ”The Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective.” Mest känd för en bred allmänhet blev han genom TV-serien ”Kosmos” 1980. Under 1997 gick filmen ”Kontakt” upp på biograferna, baserad på Sagans bok med samma namn.

us

Sanderson, Ivan Terence (1911-1973) 

Biolog och undersökare av rapporter om okända varelser. Författare till boken ”Uninvited visitors” (1969). Skrev bland annat följande artiklar med ufoanknytning: UFO - Friend or Foe, Fantastic Universe Aug 1957, We'll Never Catch Them, Fantastic Universe May 1958, What Could They Be?, Fantastic Universe Jul 1959, What Pilots a UFO?, Fantastic Universe Nov 1957, Man-Made UFO, Fantastic Universe Sep 1958.

Sankt Elmseld

Ett elektriskt urladdningsfenomen som kan uppstå i änden på spetsiga föremål såsom master och torn. Fenomenet uppstår under hög elektrisk fältstyrka när molnen ligger nära markplan och är vanligast under vinterhalvåret. Det förekommer ofta i samband med hagelbyar. Fenomenet kan yttra sig som en ljuskvast vid änden på ett spetsigt föremål och själva ljusfenomenet är alltid bundet till det spetsiga föremålet. Det finns även tillfällen då urladdningar påverkade folk som befunnit sig utomhus när förhållandena varit gynnsamma för Sankt Elmseld.

I ufosammanhang har Sankt Elmseld bland annat varit en av förklaringsteorierna till fenomenet foo fighters som förekom under andra världskriget då piloter beskrev lysande klot som förföljde planen på både de allierades och tyskarnas sida.

Se: SMHI för mer om sankt elmseld.

us

Santilli, Ray (1960-) 

Brittisk musikvideoproducent och är mest känd för sin påstående att han har upptäckt filmen som avbildade obduktionen av en utomjordisk varelse. Filmen från obduktionen av utomjordiska lik från den så kallade Roswell UFO incidenten, sändes till en världsomspännande publik den 28 augusti 1995. Santilli säger sig ha träffat den mystiske fotograf som var närvarande vid obduktionen 1947. Några bevis för detta har han dock inte ställt till förfogande. Under 2006 erkände Santilli att filmen inte var äkta, utan snarare en scenisk rekonstruktion av bilder som han påstod ha sett 1992.

us

Schalin, Sven (1925-2017) 

Schalin var som mest aktiv några år i slutet av 1950- och under 60-talet då han undersökte flera av de klassiska svenska ufofallen, bland annat Domstensfallet och Gideon Johanssons observation. Han arbetade under en tid tillsammans med Gösta Rehn. Genom sitt arbete som ingenjör på SAABs konstruktionskontor i Linköping kom Schalin i kontakt med ufofrågan i augusti 1957. Han fascinerades av ämnet och satte sig snabbt in i den då aktuella litteraturen. Kort därefter blev han medlem i den amerikanska ufoorganisationen Nicap (National Investigations Committe on Aerial Phenomena) under legendariske majoren Donald E. Keyhoe.

Bild: AFU

us

Schmitt, Donald R 

Medförfattare till ”The Truth About Roswell” och ”The Truth about the UFO Crash at Roswell” tillsammans med Kevin Randle, som han länge arbetade tillsammans med. Samarbetet avbröts sedan det visade sig att Schmitt förfalskat viktiga fakta samt ljugit om sin egen bakgrund. Filmen ”Roswell” (1994) grundade sig på Schmitt och Randles bok.

Bild: AFU

Science fiction och ufo 

Det utomjordiska temat och ufo är vanligt förekommande i science fiction-filmer. Då ”Närkontakt av tredje graden” hade premiär 1978 var det många människor som blev medlemmar i olika ufogrupper. När ”Independence Day” hade premiär 1996 skrevs mängder med artiklar och reportage om ufofenomenet. I USA var ufofebern ännu större. Där visade alla biografer i Hollywood filmen non-stop i flera veckor efter premiären. Också under 2000-talets första år har antalet filmer med ufotema fortsatt att produceras i stor omfattning. Filmen ”Signs” med Mel Gibson i huvudrollen hade premiär 2002 och använde cirkelfenomenet som bärande tema.

Scoriton-mysteriet

Se: Bryant, Arthur

us

Scully, Frank (1892–1964)

Scully var en amerikansk Hollywoodbaserad nöjesjournalist som skrev en av de första böckerna om flygande tefat. Boken ”Behind the Flying Sacuers” publicerades 1950 och i texten lade Scully fram teorin om att tefaten var utomjordiska farkoster, eventuellt från Venus. Scullys bok gavs också ut på svenska 1951 under titeln ”De flygande tefaten”.

I boken torgförde Scully påståendet att ett diskusformat föremål landat i New Mexicos öknen utanför samhället Aztec. Det skulle ha hänt i början av 1948. Men dessa uppgifter har visat sig vara grundat på en påhittad historia. Scully hade fått höra om tefatet från en bekant vid namn Silas Mason Newton som hittade på historien om tefatslandningen för att försöka svindla till sig pengar.

us

Semitjov, Eugen (1923-1987)  

Journalist och populärvetenskaplig författare. Erhöll Stora journalistpriset för sina populärvetenskapliga artiklar. Skrev mängder av artiklar och flera böcker om UFO och var den förste som 1971 dokumenterade Gösta Carlssons observation i Ängelholm. Mycket skeptisk till tanken på att ufofenomenet skulle ha ett utomjordiskt ursprung. Semitjov skrev följande böcker: ”Fyra filmrutor” (1952, återutgiven som ”UFO-fjället” 1978), ”Tex på farligt spår” (1956), ”Bilfirma 3 1/2” (1956, återutgiven som ”Den jagade bilen” 1979), ”Det kommer en dag” (1973), ”De otroliga tefaten” (1974), ”Den 100-åriga spådomen” (1975), ”Bortom tid och rum” (1977), ”Mannen från framtiden” (1978), ”Mellan dröm och verklighet” (1979), ”Fantastiska världar” (1980), ”Katastrofernas planet” (1982), ”Rymdtecknaren” (1983), ”Den stora kometen” (1985), ”Garbofilmen vi aldrig fick se” (1986) och tillsammans med Volodja Semitjov ”Victor Somovs dagbok” (1981). Semitjov tecknade också under många år rymdserien Allan Kämpe och illustrerade sina böcker och artiklar själv.

semitjov.com 

SETI

The Search for Extra-Terrestrial Intelligence. Ett projekt som söker efter liv i universum med hjälp av radioteleskop placerade i olika länder. Den förste som började lyssna efter intelligenta signaler var den unge radioastronomen Frank Drake 1960. Under två månader riktade han en 25-meters parabol mot de närmaste solsystemen i hopp om att finna radiosignaler från en annan civilisation. Hans mottagare var inställd på frekvensen 1.420 MHz i det så kallade vätespektrat. Trots många års sökande har astronomerna ännu inte fått in någon säker signal från en eventuell främmande intelligens.

Sidenbladh, Elis (1836-1914)

Statistikern och geologen Elis Sidenbladh var en svensk motsvarighet och föregångare till Charles Fort liksom landsmannen Joan Petri Klint (död 1608). Sidenbladh gav 1908 ut boken ”Sällsamma händelser i Sverige med Finland åren 1749-1801 och i Sverige åren 1821-1829” i vilken han samlade uppteckningar ur kyrkoböcker rörande allehanda märkligheter. Sidenbladh var överdirektör och chef för Statistiska centralbyrån under åren 1879-1901.

Se: Fort, Charles Hoy Klint, Johan Petri

Silpho Moor 

Den 21 november 1957 hittades ett föremål format som ett litet tefat uppe på heden Silpho Moor i nordöstra England. Objektet var av metall, cirka 46 centimeter långt och 16 kilo tungt. Frank Dickenson, en lokalbo från Scarborough, var upphittare. Han hade tillsammans med två vänner sett ett glödande ljus falla ner från kvällshimlen och fann tefatet på marken när han letade efter nedslagsplatsen.

Föremålet kom att monteras isär i jakt på spår efter dess ursprung. På undersidan och inuti tefatet upptäcktes vad som liknade inristade hieroglyfiska tecken. En lokal caféägare tolkade det som ett chiffer. Han påstod att han knäck koden och fått fram ett budskap som gjorde gällande att tefatet var en utomjordisk sond. Varelsen som skickat iväg den mot jorden skulle ha hetat Ullo.

Tidigt misstänkte ufologer i England att det låg ett spratt eller pojkstreck bakom tefatsfyndet. Analyser som gjordes av tefatsmaterialet visade inget märkvärdigt. Efter att uppståndelsen kring fyndet ebbat ut tappades tefatsdelarna bort. Vart delarna tog vägen var länge en gåta. I december 2017 hittades så flera fragment i källararkivet till Science Museum i London. Den brittiska ufologen Dr David Clarke var den som återfann resterna.

Tefatet som hittades vid Silpho Moor anses idag vara en påkostad bluff.

Simonton, Joejoe

Joe Simonton upptäckte ett UFO som svävade på låg höjd i trädgården. Händelsen sägs ha inträffat 1961. En lucka öppnades, och han kunde se in. Bland annat såg han hur ufonauterna lagade mat på en spis. En av dem gjorde tecken till honom att de ville ha vatten. Simonton hämtade vatten och bad i gengäld om att få några av de pannkakor som de höll på att grädda. Han fick tre. En åt han upp, den andra lämnade han till den amerikanska ufoorganisationen Nicap och den tredje till Allen Hynek för analys. Den ”utomjordiska pannkakan” visade sig innehålla mjöl, socker och fett.

UFO-Sverige behandlar fallet i episod 31

Sions vises protokoll 

Förfalskat dokument skapat av den ryska hemliga polisen 1905 för att underblåsa judeprogromer och i dag ofta använt av nynazister och new age-ufologer. Den svenske new age-ufologen Sune Hjorth hänvisar till Sions vises protokoll som varande ett autentiskt dokument i sin bok ”Rymdmänniskor på Jorden!”.

Se: Hjorth, Sune

Skepsis ry

Finländsk skeptikergrupp som ger ut tidskriften Skeptikko fyra gånger om året. Skeptikko innehåller bland annat artiklar om ufofenomenet.

 

Skillingarydsfallet

Sveriges mest kända ufobild togs den 6 maj 1971 av Lars Thörn i närheten av Stora Spännberget på Skillingaryds skjutfält. Thörn åkte moped på en grusväg och hade sin 4-årige son med sig. Thörn fick syn på ett föremål på avstånd som blänkte i solen och som sänkte sig mot marken. Thörn stannade mopeden och sprang upp för en sluttning mot en höjd för att se bättre. Med sin lilla Minolta 16 mm-kamera tog han två bilder i snabb följd av ett föremål som såg ut som ett klassiskt flygande tefat, som svävade bortom en bunker som syns på bilderna. Ett svagt rosa sken syntes runt farkosten när den stannade upp och ett vinande ljud hördes då och då under den ca 60 sekunder långa observationen. Thörn uppskattade avståndet till ca 200 m och storleken till 10-12 meter. Thörn säger också att sonen blev rädd och tog skydd vid bunkern.

Skillingarydsfallet ännu mer utförligt i UFO-Sveige episod 56

Thörns beskrivning av händelsen har varierat något över tid, och han hade också lyckats fotografera ufon vid flera andra tillfällen. Detta gjorde att ufogruppen GICOFF i Göteborg misstänkte att det rörde sig om en bluff. De lät analysera de två bilderna, som inte i sig är manipulerade utan visar ett verkligt föremål. Men genom att besöka platsen och beräkna vinklar och avstånd i fotografierna kunde man konstatera att föremålet befann sig inte mer än ca 12 meter från fotografen (i jämnhöjd med bunkern) och bara var några decimeter stort. GICOFF lyckades sätta ihop ett par navkapslar och hänga upp i luften vid platsen och ta egna fotografier som var mycket lika Thörns foton. 1977 publicerade GICOFF avslöjandet i sin tidskrift. Men Lars Thörn själv nekade till bluff: ”Nej! Det kan jag svära på inför Gud”, sa han till en tidning.

Den första av Thörns bilder är lite suddig då han inte hann ställa in kameran, medan den andra bilden är tydligare (se bild 1 nedan). Notera att sonen syns stående till höger på bilden. Ofta har bilden beskurits vid publiceringar och inte visat sonen.
Bild 2 nedan visar GICOFFs foto (i färg) av två hopmonterade navkapslar, taget vid samma plats. Bild 3 visar de två navkapslarna som GICOFF använde.

Thörn ritade också två olika teckningar av föremålet, där man ser att undersidan av föremålet är mer konisk än vad som framgår av hans fotografi:

 

GICOFF satte även samman en stereoskopisk bild baserad på Thörns två foton. Genom att använda två olika färger kunde man få en 3D-effekt med hjälp av ett par speciella glasögon. Detta publicerades 1975 av GICOFF som "världens första tredimensionella foto av ett ufo":

Bild: AFU

Society for Scientific Exploration (SSE)

Society for Scientific Exploration grundades 1982 och har som syfte att främja och bedriva forskning inom ämnen som i regel inte innefattas i de mainstream vetenskapliga dicsiplinerna.

Exempel på dessa ämnen är ufologi, parapsykologi och kryptozoologi. Organisationen grundades av Plasma fysikern Peter Sturrock och psykiatrikern Ian Stevenson. Organisationen ger ut publikationen Journal of Scientific Exploration.

Socorro

En intressant observation gjordes av polismannen Lonnie Zamora nära Socorro i New Mexico den 24 april 1964. Zamora som jagat en fortkörare blev plötsligt uppmärksam på en ljusflamma samtidigt som han hörde ett dån från ett område där ett dynamitlager fanns.

Han avbröt då jakten och svängde in på en mindre väg eftersom han misstänkte att lagret hade exploderat. När han närmade sig området fick han till sin förvåning se ett äggformat föremål stående på marken. Intill föremålet befann sig två människoliknande figurer.

Bild: AFU

På själva föremålet kunde Zamora se ett tecken bestående av en halvcirkel välvd över en pil som i sin tur hade en horisontell linje under sig. Föremålet lyfte sedan och Zamora rapporterade det inträffade till polisstationen över sin radio. Det amerikanska flygvapnet, som undersökte händelsen, betecknar den som oförklarad. UFO-skeptikern Philip Klass anser att hela historien är påhittad för att locka turister till området.

Se: Zamora, Lonnie

Spencer, John (1954-)

Engelsk ufolog och under flera år ordförande i Bufora. Har verkat som ufolog sedan 1980 och särskilt kommit att intressera sig för samspelet mellan ufofenomenet och det mänskliga psyket. Spencer har bland annat publicerat böckerna ”Gifts of the Gods” (1994) och ”Fifty Years of UFOs” (1997), den senare boken i samarbete med sin fru Anne, samt uppslagsboken ”The UFO Encyclopedia” (1991).

Spetsbergenkraschen

I drygt 40 år har ryktet om att ett flygande tefat skulle ha kraschat på Spetsbergen gått i ufokretsar. Historien, som avslöjats som uppdiktad, går ut på att en grupp av sex flygplan ur det norska flygvapnet hade lyft från en bas i Narvik och satt kurs norrut, mot Spetsbergen 125 mil bort. En av piloterna, ”Olaf Larsen”, fick syn på en metallisk skiva på snön nedanför. Skivan var mellan 40 och 50 meter i diameter och hade en välvd kupol av plexiglas i mitten. I en timma cirklade piloterna runt skivan innan de åter satte kurs mot Narvik utan att ha upptäckt några spår av liv. Så berättades historien om den fantastiska upptäckten för första gången i den tyska dagstidningen ”Saarbrücker Zeitung” den 28 juni 1952. När Anders Liljegren från UFO-Sverige och Ole Brænne från UFO-Norge (nu Norsk UFO-Senter) kontrollerade uppgifterna visade det sig att historien var ett falsarium. En fyllig redovisning av fallet publicerades i UFO-Norges specialhäfte 10/91.

Spökflygaren

Vintrarna 1933-34 och 1936-37 observerades mystiska flygplan över norra Skandinavien. I rykande storm, dimma och snö sågs de mystiska flygarna komma. Ingenting verkade hindra dem. Ibland landade de på någon otillgänglig fjälltopp som egentligen inte gick att landa på. Deras ljus syntes över hela norra Sverige, Finland och Norge. En mycket stor andel av rapporterna var sannolikt misstolkningar av starka stjärnor, planeter och meteorer. En del av kränkningarna har också kunnat härledas till tyska spionflygningar med Heinkel He60-plan från kryssaren ”Leipzig” utanför den nordnorska kusten men ännu återstår att förklara en del av observationerna.

Spökraketerna

1946 observerades över 2.000 föremål i hela Skandinavien. De såg ut som missiler och färdades med varierande hastighet. De utförde även märkliga manövrar. Man befarade även att en del hade störtat, och militären letade bland annat i sjön Kölmjärv i Norrbotten utan att finna något annat spår än en grop i botten. Varken öst eller väst erkände att de hade skickat iväg ”raketerna”. Den svenska militären tillsatte en särskild kommitté under överste Bengt Jacobsson som i sex månader arbetade med att analysera och undersöka de rapporter som kom in. I ett hemligstämplat dokument till överbefälhavaren konstaterade kommittén att det inte rådde någon tvekan om att oidentifierade föremål verkligen kränkt svenskt luftrum. Men något enskilt land kunde aldrig pekas ut.

Mer om spökraketerna

Dokumentärfilmen Ghostrockets

Episod 25 av UFO-Sverige tar upp spökraketernas begynnelse

Bild: AFU

Stacy, Dennis

Tidigare redaktör för världens största medlemstidskrift om UFO, Mufon UFO Journal. Han har bland annat skrivit: ”Efter 45 års ufoforskning är det fortfarande betydligt lättare att få ta del av rykten och spekulationer än fysiska bevis. Inte ens alla de dokument som vi fått fram under de senaste tio åren, med hjälp av Freedom of Information Act, utgör några bevis - förutom att de bevisar att dokumenten finns” (Mufon 283, nov 1991).

Stanford, Ray (1938-)

Ray Stanford har studerat ufofenomenet sedan 50-talets början och är författare till böckerna ”Kontakt med rymdmänniskor” (på svenska 1959) och ”Socorro saucer in a Pentagon pantry” som utkom i USA sommaren 1976. Ray Stanford har lagt ned mycket arbete på att söka fakta kring vad som verkligen hände när polismannen Lonnie Zamora observerade ett mystiskt föremål i öknen utanför Socorro i New Mexico den 24 april 1964. 1971 bildade han The Association for the Understanding of Man och har ägnat en stor del av sitt liv åt att försöka få kontakt med rymdmänniskor.

Se: Socorro-fallet

Starlink-satelliterna

Om du ser ett "tåg" eller "pärlband" av små ljuspunkter som rör sig i formation över kvällshimlen, så är det med stor sannolikhet de så kallade Starlink-satelliterna. Detta har blivit en av de vanligaste orsakerna till rapporter om ufo. Filmerna nedan visar hur det kan te sig för en betraktare.

Starlink-satelliterna skjuts upp i omgångar, och består av en stor mängd små satelliter som följer samma bana över himlavalvet. Satelliterna sitter väldigt tätt ihop i början och då ser det ut som ett upplyst pärlband. Med tiden sprider satelliterna ut sig, men följer fortfarande efter varandra med lite olika mellanrum. Upp till 60 ljuspunkter kan då ses passera över himlen under några minuter.

Bilden till höger visar en närbild av pärlbandet av Starlink-satelliter i början av uppskjutningen när satelliterna sitter tätt ihop.

Starlink Marco Langbroek v2

Fotot är taget av astronomen Marco Langbroek den 24 maj 2019

Filmen nedan visar hur "tåget" av Starlink-satelliter rör sig i början av uppskjutningen när satelliterna sitter tätt ihop:

Filmen är tagen av Matilda Edfors i San Diego klockan 17.57 den 11 november 2019

 

Filmen nedan visar hur Starlink-satelliterna kan röra sig på himlen när satelliterna spridit ut sig lite mer. Notera avståndet mellan satelliterna, men att de rör sig i samma bana:

Filmen är tagen av Paul Wright från Frankrike 18 april 2020

 

Man kan få hjälp med att hitta när Starlink-satelliterna passerar där man befinner sig, men naturligtvis är det beroende av väder och ljusförhållanden på platsen: Find Starlink

 

Mer information om Starlink

Starlink är ett satellitprojekt som drivs av SpaceX, rymdbolaget som Elon Musk startade för några år sedan. Syftet med Starlink är att få ett världsomspännande nät av satelliter som ger snabb Internet-access överallt på jorden, var man än befinner sig. På det sättet blir man inte beroende av mobiltäckning eller fasta nätverk på marken.

Starlink-satelliterna är små och kretsar runt jorden på låg höjd (550 km) och i olika omloppsbanor. Hittills har SpaceX fått tillstånd att skjuta upp 1.600 satelliter, men på sikt kan det bli så många som 12.000 satelliter!

SpaceX skjuter upp 60 satelliter åt gången med hjälp av Falcon 9-raketer. Dessa raketer återvänder till jorden, landar och kan sedan återanvändas. Väl uppe i rymden lossar man "paketet" med satelliter, som till en början sitter tätt tillsammans, men som med tiden sprider ut sig mer och mer. Beroende på i vilken "fas" man råkar få syn på satelliterna så kan de därför se ut som ett tätt "pärlband" eller som ett utspritt "tåg" över himlavalvet.

Uppskjutningarna av Starlink började i maj 2019 och sker nu regelbundet ca en gång i månaden. Hittills (april 2020) har 7 uppskjutningar skett, varför det finns ca 400 Starlink-satelliter runt jorden. Här finns en lista av uppskjutningar.

Mer information om satelliter och omloppsbanor

I dagsläget finns drygt 2.000 olika satelliter i omloppsbana runt vår planet. Satelliterna lyser inte själva, utan skälet till att vi ibland kan se dem som ljuspunkter på himlen är att de reflekterar solljuset mot jorden. Beroende på hur satelliten ser ut, hur stor den är och i vilket läge den befinner sig så reflekteras olika mängd ljus, och ljusstyrkan kan därför variera mycket.

Satellit Höjd över jorden (Jordens diameter är 12.800 km)
Internationella rymstationen (ISS) 340–400 km
Hubble-teleskopet 540 km
Starlink-satelliterna 550 km
Iridium-satelliterna 780 km
GPS-satelliterna 20.000 km
Geostationära satelliter 36.000 km

 

Stealthflygplan

F117 B2

Flygplan med så kallad smygarteknik som gör dem nästan osynliga för radar. De två mest kända modellerna är det amerikanska flygvapnets bombplan Northrop B-2 samt attackplanet F-117A Nighthawk. Utvecklingen av flygplanen startade 1966 men det var först i november 1988 som flygvapnet visade upp de båda planen offentligt.

wikipedia

Steiger, Brad (1936-2018)

Brad Steiger är författare eller medförfattare till närmare 150 böcker, bland annat: ”Mysteries Of Time and Space” (1974), ”Other Worlds, Other Universes: Playing The Reality Game” (1975), ”Gods of Aquarius: UFOs and the Transformation of Man” (1976), ”Revelation: The Divine Fire” (1981), ”Philadelphia Experiment and Other UFO Conspiracies” (1991), ”Project BlueBook” (1976), ”The Star People” (1981), ”The Seed” (1983), ”The Fellowship and the The UFO Abductors” (1988), ”Starborn” (med Sherry Hansen Steiger, 1992), ”UFO Odyssey” (1999). Steiger införde termen ”Star People”, stjärnmänniska, en av new age-ufologins viktigaste föreställningar. En stjärnmänniska är en person som påstår sig ha återfötts här på jorden efter att en gång ha levt på en annan planet. Steiger själv menar att ufofenomenet har sin förklaring i besökare, inte från rymden, utan från en till jorden gränsande dimension.

Bild: AFU

Stevens, Wendelle (1923-2010)

Författare och en stark förespråkare av kontaktpersonen Billy Meiers bilder och berättelser. 1992 höll Stevens föredrag i Sverige, inbjuden av new age-personligheten Anders B Johansson. Stevens är straffad för sex med barn och dömdes till ett sju år långt fängelsestraff. Han har skrivit följande böcker: ”UFO Abduction at Maringa” (1988), ”UFO Contact from Reticulum Update”, ”UFO Contact From Reticulum Vol. 1” (1981), ”UFO Contact...Pleiades Sup.Rep” (1982), ”UFO Photographs Around The World, Vol. 1”, ”UFO Photographs Around The World, Vol. 2” (1986).

us

Stigsjöö, Staffan (1949-2009) 

Svensk författare född i Göteborg men uppväxt i Alingsås. Blev redan som tonåring intresserad av ämnet och gav 1973 ut boken ”Tefatsfolket ser oss” på Larsons förlag. I boken presenteras såväl svenska som utländska fall och författaren diskuterar myndigheternas och vetenskapsmännens inställning till frågan. Stigsjöö har dessutom skrivit följande böcker: ”Tefatsfolket - vänner eller fiender?” (1974) och ”Tefatsfolket har landat!” (1977) som liksom den första boken bygger på böcker och tidningsartiklar mer än på egna undersökningar. Staffan Stigsjöös arkiv lämnades efter hans bortgång till AFU. 

Bild: AFU

Strand, Erling (1955-) 

Norsk ufolog och forskare. Ansvarig för Project Hessdalen. Strand publicerade 1983 ”Project Hessdalen Final Technical Report” och arbetar fortfarande med att undersöka liknande fenomen på flera platser på jorden. Under 1998 lyckades Strand samla in medel för att uppföra en automatisk mätstation i Hessdalen. Strand har särskilt inriktat sig på klotblixt- och jordljusteorier.

Se: Hessdalen, Project

Strieber, Whitley (1945-) 

Få författare har förändrat människors syn på hur en utomjordisk besökare kan tänkas att se ut som amerikanen Whitley Strieber. I hela sitt vuxna författarliv hade Strieber (vars namn uttalas med ett stumt e) ägnat sig åt skräck och ondska. I böcker som ”The Wolfen” och ”The Hunger” skrämde han upp sin publik med mardrömslika berättelser från randen av vår verklighet. 1987 chockerade han sina läsare med boken ”Communion – a true story” (”Närkontakt”, Forum 1988) som inte bara utgav sig för att vara dokumentär utan också sålde i miljonupplagor och placerade sig på bästsäljarlistan i USA.

I boken beskriver Strieber sina möten med varelser från en annan värld. Den första händelsen inträffade den 26 december 1985 då Strieber vaknade av ett oväsen från nedervåningen. En stund senare såg han en kortväxt figur med hatt och något som liknade en skottsäker väst stående i dörröppningen till sovrummet. På något sätt fördes sedan Strieber ut ur rummet till den närbelägna skogen och vidare upp i en farkost där han möttes av små, snabba varelser och en insektsliknande med stora, snedställda ögon. Strieber beskriver hur han ”opererades” och hur en nål fördes in i hans hjärna.

Bild: AFU

Under de kommande åren mötte han varelserna vid flera tillfällen. I sina böcker kallar han dem ”visitors”, besökare. Minnena från dessa händelser kom fram först under flera hypnosterapier sedan Strieber blivit allt mer deprimerad och sökt hjälp. En av dem som hypnotiserade honom var ufologen Budd Hopkins.

I juni 1991 drog han sig undan från offentligheten och skulle inte komma att ge några intervjuer på tre år. Han nyanserade också sin egen syn på de upplevelser han publicerat i sina böcker:

”Vad är det egentligen som ligger bakom dessa upplevelser? Det är vi själva. Det rör sig om ett mänskligt fenomen. Emellertid menar jag också att detta tyder på att vi och vår värld är betydligt mera annorlunda, och betydligt konstigare, än vi någonsin vågat drömma om eller föreställa oss.”

För Strieber var besökarna verkliga. Under 1993 och 1994 fick han flera nya kontakter och han upplevde en rad andra paranormala fenomen. I sin bok ”Breakthrough” (1995) presenterade han sin nya syn på besökarna, inte som några manipulerande rymdvarelser utan som ett av de mest komplexa fenomen mänskligheten någonsin ställts inför. Men vilka besökarna egentligen är får vi inte veta. Den här gången får han möta varelserna i rent fysiska konfrontationer och har vid ett tillfälle en av dem klängande på sin rygg. Men ”Breakthrough” är också genomsyrad av amerikansk moralism och ett sökande efter Gud och verkar vara ett försök att föra in en ny religion grundad på mystik och tron på övermäktiga besökare.

Whitley Strieber har skrivit följande böcker: ”The Wolfen” (1979), ”The Hunger” (1981), ”Black Magic” (1982), ”The Night Church” (1983), ”WarDay” (1984), ”Wolf of Shadows” (1985), ”Natures End” (1986), ”Cat Magic” (1986), ”Communion” (1987), ”Transformation” (1988), ”Majestic” (1989), ”Billy” (1990), ”The Wild” (1990), ”Unholy fire” (1992), ”The Forbidden Zone” (1993), ”Breakthrough – The Next Step” (1995), ”The Secret School – preparation for Contact” (1997), ”Confirmation” (1998), ”Whitley Strieber’s Aliens” (red. 1999) och ”The Coming Global Superstorm” (med Art Bell 1999) som låg till grund för filmen "The day after tomorrow" 2004.

På svenska har följande givits ut: ”Varulvarna” (Legenda 1979), ”K-dagen” (Bra Böcker 1986), ”Skuggornas varg” (Bonnier Juniorförlag 1987), ”Närkontakt” (Forum 1988), ”Genombrott” (Forum 1989), ”Hemligstämplat” (Bra Spänning 1992), ”Billy” (Wiken 1993).

”The Hunger”, ”The Wolfen” och ”Communion” har alla filmats. Den 17 januari 1999 sändes filmdramatiseringen av Striebers bok ”Communion” av amerikanska NBC. Filmen hade över 13 miljoner tittare.

Bild: AFU

Stringfield, Leonard (1920-1994)

Leonard Stringfield skapade termen ”UFO retrievals” - alltså tillvaratagandet av kraschade flygande tefat. Stringfield fokuserade hela sitt ufoarbete på rykten och rapporter om störtade föremål och skrev bland annat böckerna: ”The UFO Crash-Retrieval Syndrome: Status Report Ii: New Sources” (1980), ”The UFO Crash/Retrievals: Amassing The Evidence - Status Report Iii” (1982).

Stringfield var en amerikansk ufolog som från 1970-talet och framåt skrev flera böcker och statusrapporter om framför allt påstådda kraschlandningar av oidentifierade flygande föremål. I boken ”Situation Red” (1977) argumenterar Stringfield utifrån egna undersökningar av uforapporter att ufos är fysiska interplanetariska farkoster.

Stringfield hade själv sett egendomliga föremål på himlen i slutet av andra världskriget. Under ett uppdrag för amerikanska flygvapnets underrättelsetjänst den 28 augusti 1945 observerade han från ett flygplan tre tårformade föremål över ön Iwo Jima i Stilla Havet. När planet närmade sig föremålen som flög i formation ska planets navigeringsinstrument ha påverkats och dessutom började flygplanets motor att krångla. Besättningen gjorde sig redo för att nödlanda men kunde andas ut när planet började bete sig normalt igen efter att föremålen försvunnit bakom en molnformation.

Stringfield ledde under 1950-talet den New York-baserade organisationen CRIFO (Civilian Research, Interplanetary Flying Objects). 1957 blev han PR-rådgivare för den civila ufoorganisationen NICAP (National Investigations Committee On Aerial Phenomena). Mellan år 1967 och 1969 bistod Stringfield dessutom Condonkommittén i rollen som ”early warning coordinator”.

SUFOI

SUFOI 

Den danska ufoorganisationen Skandinavisk UFO Information (SUFOI) har existerat i Danmark sedan 1957 (då under namnet Sydjysk UFO Investigation med Hans Christian Petersen som ledare) och är i dag den enda danska förening som seriöst tar sig an danska folkets observationer av ufo. SUFOIs vision är att en dag kunna förklara alla de fenomen som har observerats på himlen - antingen det rör sig om fenomen som i dag är okända eller kända.

SUFOI utgav tidskriften ”UFO-Nyt” med fyra nummer om året (fram till 2010) och ”Ufologisk tidskrift” med tre nummer per år (fram till 1997). En gång om året (fram till 2007) publicerades häftet ”UFO-Vision” som var en årsbok för ufolitteratur med recensioner och kortare artiklar. SUFOI ger också ut ett månatligt internt informationsblad, sedan 2002 i epost-form. Numera är deras webbplats föreningens viktigaste informationskanal.

Ordförande från och med 1999 är Kim Møller Hansen. Tidigare ordförande var Per Andersen.

Se: Andersen, Per och Petersen, Hans-Christian  

webbplats

Suomen Ufotutkijat ry 

Suomen Ufotutkijat ry eller UFO-Research of Finland, bildades 1973. Organisationen har omkring 400 medlemmar och ger sedan 1994 ut ”Uforaportti” som innehåller en sammanställning över det gångna årets rapporter. Rapporten innehåller artiklar och alla finska iakttagelser som har rapporterats till Suomen Ufotutkijat ry. Syftet med organisationen är att utreda iakttagelser av okända flygande objekt över Finland. Varje år får Suomen Ufotutkijat ry in mellan 100 och 300 rapporter. Av dessa betecknas 5-10 procent som UFO efter avslutad utredning. I organisationens arkiv i Kylämä finns böcker, tidskrifter, tidningsartiklar, omkring 5.000 rapporter om ufofenomen samt bilder, band, filmer med mera. Suomen Ufotutkijat ry står helt öppet för vilka lösningar ufofenomenet kan ha och har inte låst sig vid någon enskild tolkning.

 

Clas Svahn Clas Svahn

Svahn, Clas (1958-) 

Clas Svahn, född 12 april 1958 i Mariestad, och utbildad vid Journalisthögskolan i Göteborg, är en svensk journalist (sedan 1990 anställd vid Dagens Nyheter), föredragshållare, författare och lektör för Bibliotekstjänst. Han har tidigare arbetat som journalist på Mariestads-Tidningen 1978–1983 och Norrbottens-Kuriren 1983–1990.

Svahn är ordförande och internationell samordnare (International director) i Riksorganisationen UFO-Sverige sedan organisationens riksstämma i Västerås 20 maj 2023, då han åter tog hand om ordförandeskapet efter Anders Berglund. Svahn var under åren 1991–2013 ordförande i riksorganisationen. Svahn lanserade i en ledare i organisationens tidskrift UFO-Aktuellt nummer 2, 1994, under rubriken "Den tredje vägen", den så kallade tredje vägens ufologi, som säger att UFO-Sverige ska arbeta objektivt och utan förutfattade meningar när det gäller ufofrågan, "inte skeptiskt förnekande men inte heller okritiskt troende".

Svahn är även ordförande i Archives for the unexplained (tidigare känt som Arkivet för UFO-forskning), AFU, i Norrköping.

Svahn är huvudpersonen i en dokumentär om UFO-Sverige med titeln Ghost Rockets som i en 70 minutersversion hade premiär på Göteborgs Filmfestival den 25 januari 2015. Filmen sändes i Sveriges Television den 10 mars 2016, då kortad till 58 minuter. Filmen är regisserad av Michael Cavanagh och Kerstin Übelacker och är såld även till Norge, Danmark och Kanada.

Under 2012 och 2014 har han lett två expeditioner till sjön Nammajaure i Muddus nationalpark för att söka efter en sjunken så kallad "spökraket" som sågs landa där 1980. En ny expedition är planerad att genomföras vintertid så fort möjlighet finns.

Bibliografi

 • UFOs 1947–1987 – The 40-year search for an explanation (medförfattare), Fortean Times 1987.
 • Phenomenon (medförfattare), Futura 1988.
 • Domstensfallet – en svensk närkontakt 1958 (med Anders Liljegren), AFU 1989.
 • Mötet i gläntan (med Gösta Carlsson), NTB Parthenon 1995.
 • Övernaturligt (medförfattare), Semic 1997.
 • Fakta om UFO (med Göran Norlén), Parthenon 1998.
 • UFOs & alien contact (medförfattare), Prometheus Books 1998.
 • Oförklarligt (medförfattare), Semic 1998.
 • UFO-Mysteriet – från flygande tefat till cirklar i sädesfälten, Parthenon 1998.
 • Gåtfullt (medförfattare), Semic 1999.
 • UFO – möte med det okända, Semic 2000.
 • Världens största konspirationer (medförfattare), Semic 2002.
 • Historiens största mordgåtor (medförfattare), Semic 2004.
 • Det okända – Övernaturliga fenomen från Sverige och världen, Semic 2006.
 • Sekter och hemliga sällskap i Sverige och världen. Sundbyberg: Semic. 2007.
 • Stora boken om naturfenomen, Semic 2008.
 • Berättelser om det okända – Från dödsstrålar till mumiens förbannelse, Semic 2008.
 • Möten med det okända – Från spöken till utomjordingar, Semic 2009.
 • "Tintin och naturens okända krafter", artikel i Tintinföreningens årsbok 2009.
 • Vålnader, utomjordingar och mystiska fenomen – Bilder av det okända, Semic 2010.
 • Naturfenomen – Från grodregn och märkliga moln till solstormar och norrsken, Semic 2011.
 • UFOs and government (medförfattare), Anomalist Books 2012.
 • Sekter, hemliga sällskap och domedagsprofeter, Semic 2012.
 • Osannolikt – märkliga möten och fantastiska sammanträffanden, Semic 2013.
 • Fifty (kort kapitel), Mary Evans Picture Library 2014.
 • UFO – spökraketer, ljusglober och utomjordingar, Semic 2014.
 • UFO – spökraketer, ljusglober och utomjordingar, Semic 2015. Ny och utökad upplaga.
 • Mötet i gläntan (med Gösta Carlsson), Parthenon & UFO-Sverige 2015. Ny och utökad upplaga.
 • ”Jacques Bergier – den verklige Mik Ezdanitoff”, artikel i Tintinföreningens årsbok 2015.
 • Koder, Krypton och dolda budskap, Semic 2017.
 • Det Okända - Övernaturliga möten och fenomen, Semic 2018.
 • Verklighetens Arkiv X, Semic 2019.
 • Verklighetens Arkiv X – de okända bilderna och berättelserna från vår gåtfulla värld, Semic 2019.
 • Files of the unexplained – the hidden history and forgotten photographs from the world of the unknown, AFU 2019.
 • MUFON 2019 International Symposium Proceedings (ett kapitel), MUFON 2019.
 • Världsrymden anfaller – hoten mot jorden, Storyside 2021. Ljudbok.
 • Mötet i gläntan (med Gösta Carlsson), Parthenon & UFO-Sverige 2021. Ny och omarbetad upplaga.
Clas Svahn

Ståndpunkt i ufo frågan: ”Alla rapporter måste utsättas för en förutsättningslös granskning. Det råder ingen tvekan om att vi i några fall rör oss med ett fysiskt fenomen även om undersökningarna också måste inriktas mot sociala, psykologiska och religionspsykologiska orsaker. Jag är mycket skeptisk till den gängse ET-tolkningen och anser att vi måste bredda såväl vårt kunnande som sökande för att finna svaren på de rapporter vi ännu inte har kunnat finna någon förklaring till.”

Blogg

Mer om Clas Svahn

Svenska ufoföreningar

Sammanlagt har det funnits cirka 200 lokala ufoföreningar. Av dessa är det endast 2 som fortfarande har verksamhet och existerar. Det stora uppsvinget skedde i slutet av 70-talet då UFO-Sveriges dåvarande ordförande Thorvald Berthelsen reste runt i Sverige och höll föredrag.

Svensson, Henry (1921-2015)

Redan på 1950-talet blev Henry Svensson intresserad av ufofrågan. 1962 började han intervjua observatörer och på 70-talet inledde han en utåtriktad verksamhet med hundratals föredrag inför fullsatta aulor, bibliotek och samlingslokaler varvade med studiecirklar. Svensson undersökte på 60- och 70-talet flera av de klassiska svenska ufofallen. Under flera år sände han regelbundet återkommande informationer om sina undersökningar på amatörradions 80-metersband. 

Sädescirklar

Se Cirkelfenomenet

us

Sängkammarobservationer 

En del ufoobservatörer berättar att de har sett mystiska varelser vid sin säng när de har vaknat på natten. Många associerar detta med ombordtagningsfenomenen, men det finns också andra möjliga förklaringar. Mellan vakenhet och sömn kan man inträda i något som kallas för hypnagogt/hypnapompt tillstånd. Då kan man uppleva såväl möten med varelser och människor som händelser som förefaller verkliga. Ett annat fenomen i samband med detta är sömnförlamning då kroppen under en period blir helt orörlig.

Se: OmbordtagningWhitley Strieber 

Sökaren

Svensk tidskrift som bland annat skriver om nyandliga företeelser, alternativ medicin, UFO och parapsykologi. Sven Magnusson har varit redaktör sedan starten 1964. Under en kortare period (juli 1992-december 1993) gavs Sökaren ut av Energica förlag.

Se: Magnusson, Sven