Walters, Ed och Frances

Se: Gulf Breeze-observationerna

Bild: AFUFire in the sky

Walton, Travis (1957-)

I november 1975 skulle en grupp skogshuggare åka hem från arbetet i skogen i Sitgreave-Apache National Forest i Arizona, USA. Föraren stannade bilen då de fick syn på ett flygande föremål som hovrade i luften ovanför dem. En av skogshuggarna, Travis Walton steg ur bilen och träffades av en ljusstråle. Arbetskamraterna blev rädda och åkte därifrån. När de kom tillbaka fanns inte Travis Walton kvar på platsen och föremålet var borta. Polisen misstänkte kamraterna för mord och flera lögndetektortest genomfördes. Fem dagar senare återfanns Travis Walton och han kunde under hypnos berätta om vad han hade upplevt. 1978 publicerade Travis Walton en bok om sina upplevelser med titeln ”The Walton Experience”. 

wikipedia

webb

UFO-Sverige episod 26 - Historien om Travis Walton

Webb, Walter (1934-)

Webb är en aktiv undersökare inom ufologin. Han läste vid Mount Union College i Ohio och erhöll där examen inom biologi 1956. Trots detta så tillägnade han sedan hela sitt yrkesverksamma liv inom astronomin och ufologin. Han arbetade inledningsvis under J. Allen Hynek vid Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO), och vidare 1957-1958 som kameraoperatör vid SAO:s satellitspårningsstation på Hawaii. Webb ägnade sedan nästkommande 32 år med att arbeta som föreläsare, direktörsassistent och driftschef vid Charles Hayden Planetarium på Bostons vetenskapsmuseum.

Från 1995 har Webb arbetat heltid som konsulent och fältundersökare för de tre största ufoorganisationerna - Fund for UFO Research, J. Allen Hynek Center for UFO Studies och The Mutual UFO Network (MUFON) i USA. Som vetenskaplig rådgivare för National Investigations Committee on Aerial Phenomena (NICAP) undersökte Webb det klassiska ufofallet Betty och Barney Hill. Han granskade och undersökte även en rad andra intressanta ufofall med närkontakt av tredje graden, bla Conklin och Newark Valley. Webb är författare till boken "Encounter at Buff Ledge (1994)" och bror till Dave Webb, även han en vetenskapligt orienterad ufolog. Walter skriver en återkommande astronomiartikel en gång per månad i "The MUFON UFO Journal" - "The Night Sky".

Walter Webb gjorde även själv en ufoobservation 19510803 vid Camp Big Silver, The Toledo Boys club camp vid Silver Lake i södra Michigan, tre miles söder om Pinckney. Vädret var klart och det var runt midnatt då Webb tillsammans med två andra personer iaktog ett glödande gulrött ljus ovanför kullarna söder om Silver Lake. Ljuset rörde sig på ett vågliknande sätt men i en huvudsaklig rak bana västerut och skymdes då och då av kullarna.

Wennergren, Kristina 

New age-författare och föredragshållare. Wennergren har arbetat som terapeut, föreläsare och kursledare sedan 1983. Har bland annat publicerat ”UFO-lexikon” (1990), ”Inre kontakter med yttre världar” (1990), ”Star people och stjärnresor - SOS” (1991) och ”UFO i gammal och ny belysning” (1993) samt en rad andra new age-böcker.

Bild: AFU

Wickerts, Sture (1925-1999)

Ansvarig för Försvarets forskningsanstalts undersökningar av uforapporter 1976-1990. Wickerts, som var överstelöjtnant och laborator vid FOA ägnade sig i huvudsak åt meteorologiska problem i samband med radiovågors utbredning. Sin utnämning till ufoansvarige var han aldrig särskilt glad över och var mycket skeptisk till alla uforapporter. I en intervju i tidningen Vi 1979 beskrev han ufovittnena som ”sjuka eller underliga människor” för reportern Lasse Krook. Ett uttalande som kom att skapa en schism mellan UFO-Sverige och Wickerts. Wickerts var endast vid ett tillfälle utanför Stockholm för att undersöka ett fall. Det var när en bonde i Målilla fann ett hål i en mosse på hösten 1976 som FOA satsade pengar på en platsundersökning. Wickerts tog en mycket aktiv del i undersökningen men någon förklaring till hålets ursprung fick forskarna aldrig fram.

Se: Försvarets forskningsanstalt

 #Verklighetenbakom

UFO-Sverige

Wow-signalen

Ibland hör astronomerna sådant som inte borde finnas där och ibland ökar förhoppningen från noll till hundra. Som den 15 augusti 1977 då forskare vid Ohio State University i USA fick in en 72 sekunder lång signal från rymden när de lyssnade med ett radioteleskop kallat ”The Big Ear” i riktning mot stjärnhopen M55 i Skyttens stjärnbild.