Jag vill undersöka uforapporter

 

Om du är intresserad av att börja arbeta som fältundersökare i Riksorganisationen UFO-Sverige så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss. De flesta som vill börja engagera sig som undersökare i föreningen brukar inleda med att gå UFO-Sveriges årliga helgkurs i ufologi som vanligtvis hålls på hösten, i oktober. Platsen är sedan 2021 Yxnerum, Åtvidabergs kommun, Östergötland. Som undersökare kommer du att arbeta under UFO-Sveriges rapportcentral och du kommer ha möjlighet att både undersöka lokala fall i ditt närområde men även rapporter från andra delar av landet. Eftersom det sällan kommer in rapporter i det egna närområdet så rekommenderar vi våra fältundersökare att huvudsakligen ägna sig åt att undersöka rapporter på distans via telefon och mejl.

Om du är intresserad av att engagera dig som fältundersökare så ska du kontakta någon av nedanstående personer så kan vi diskutera hur och när vi ska påbörja ditt engagemang.

Läs mer om UFO-Sveriges fältundersökarkurs

Johan Gustavsson, ansvarig för UFO-Sveriges rapportcentral.

018-555 000

jongus953(at)gmail.com

 

Martina Myrtorp, kontaktperson för nya engagerande intressenter och fältundersökare.

m.myrtorp@gmail.com