Projekt Yngaren

UFO-Sveriges projekt vid Yngaren genomfördes huvudsakligen som ett försök att finna ytterligare vittnen till en rapport om en närobservation som kommit in från orten och som ägde rum i september 1989. I detta fall är det känt genom de två observatörerna att ytterligare ett antal personer på orten observerat samma föremål. UFO-Sverige har även fått in ytterligare en rapport från Björkvik från tidigt 1980-tal och även i det fallet finns det goda chanser att ytterligare personer på orten observerat samma föremål.

Den 11 oktober 1994 höll UFO-Sveriges fältundersökare Håkan Blomqvist ett föredrag vid Vuxenskolan i Björkvik. Efter föredraget var det flera av åhörarna som berättade för Håkan Blomqvist om egna observationer som de gjort i och runt Björkvik. Bland dessa var det en kvinna som beskrev en observation som hon gjort tillsamman med sin dotter som vid tiden var i 13-årsåldern. Observationen ägde rum strax efter klockan 18 en kväll i september 1989. Modern och hennes dotter kom då körande längs Sandviksvägen i Björkvik efter att ha släppt av en bekant till dottern vid en busstation i närheten. Kort efter att de två svängt in på Sandviksvägen fick de se ett föremål som hängde i luften över trädtopparna en liten bit ned längs vägen.

För mer läsning om den ursprunglia händelsen och om projektet

UFO-Sverige episod 16 om Projekt Yngaren

Läs om analysen och utkomsten av Projekt Yngaren

Yderstig, Mats (1969–)

Amatörastronom och ordförande i Torsby amatörastronomiska förening och tidigare medlem i UFO-Luftrumsbevakning. Ansvarig för ”UFO-Alarm” i Värmland under några år i början av 90-talet dit allmänheten kunde rapportera sina iakttagelser. Under en period ansvarig för UFO-Magasinets astronomiska material. Sedan 1991 en av arrangörerna bakom Värmlands Starparty, en amatörastronomisk träff i Lysvik i Värmland.

Se: Riksföreningen UFO-Luftrumsbevakning