Gaddis, Vincent Hayes (1913-1997)

Amerikansk journalist och författare till boken ”Invisible horizons” (1965) där Gaddis myntade begreppet Bermudatriangeln. Gaddis var medlem i Fortean Society och en tidig undersökare av ufofenomenet. Ufologen Jerome Clark menar att Gaddis kan ha varit den förste privatperson som undersökte en uforapport genom att 1946 intervjua vittnen till en påstådd observation i september 1891. Gaddis skrev under 40-talet en rad science fiction-noveller.