Förlorad tid

En väsentlig frågeställning

Fenomenet med så kallad förlorad tid som är en detalj som har återkommit i en rad rapporter genom åren har väckt ufologernas intresse under många års tid. Inom litteraturen finns det en rad olika exempel av det här fenomenet och hela böcker har tillägnats den här frågan. Fenomenet som kallas för förlorad tid utgörs ofta av en observation av ett flygande föremål där observatören i efterhand upptäcker att betydligt längre tid har passerat än vad vittnet själv upplevde under observationens gång.
 
Sakfrågan – De genuina ufo rapporterna

De allra flesta ufo rapporter som kommer in till UFO-Sverige är av tämligen simpel karaktär i sammanhanget. Den sedvanliga rapporten utgörs av en beskrivning där ett ensamt vittne har observerat ett eller flera tillsynes avlägsna ljusfenomen nattetid och den önskvärda informationen för att rapporten ska vara möjlig att undersöka närmare och därefter ges en utförlig utvärdering är inte alltid uppfylld. Utöver det så har historien visat att många av de rapporter som innefattar avlägsna ljusfenomen nattetid kan förklaras i form av svävande lyktor, landningsstrålkastare, satelliter etc. Dessa rapporter utgör helt enkelt inte någon väsentlig sakfråga för den som ägnar sig åt att studera och undersöka ufo fenomenet utan de rapporter som i huvudsak utgör den faktiska problematiken finner vi ofta när vi blickar bakåt några tiotal år i tiden.
Tro och vetande

UFO-HÖSTEN 1996 HAR varit intensiv. Aldrig tidigare har det skrivits och pratats så mycket om UFO i media och bland folk i allmänhet. Arkiv X och succéfilmen Independence Day har på något sätt sprängt alla vallar, speciellt bland ungdomen som tagit till sig tankarna och spänningen i filmerna.
UFO-kontakter - vår tids religiösa upplevelser?

UFO-gåtans religiösa dimensioner har ofta betraktats som ett problem för den seriösa ufologin. I George Adamskis fotspår fortsätter bisarra kontaktrapporter, självutnämnda profeter och new age-anhängare att etablera en i högsta grad mångfacetterad rymdreligion. Allt detta utgöra ett nytt undersökningsobjekt för exempelvis religionspsykologin. Därigenom får vi möjlighet till en fördjupad kunskap om de mänskliga processer som ofta ligger bakom en religiös tolkning av fenomenet.
UFO-observatörer - vem kan man lita på?

Varje år rapporterar omkring 400 svenskar att de har sett föremål på himlen som de inte har kunnat identifiera. Trianglar, lysande kulor, klassiska "tefat", cigarrer och fyrkanter som far fram i skyn tillhör några av de beskrivningar som ges. I extrema fall beskrivs också möten med varelser.
Ufologi

Ett av ufologen Allen Hyneks mer vågade påståenden var att vi redan idag borde ha tillräckligt med fakta för att kunna räkna ut vad UFOna är. Kanske var han före sin tid för ännu har det gjorts mycket få ordentliga försök att förklara UFO-fenomenet.
Ufologi med inriktning på sakfrågan

Ufo fenomenet är ett komplext fenomen som på många sätt är svårt att tackla och få grepp om. Ufologin i sig är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar exempelvis fysik, astronomi, psykologi och folktro och det hela blir inte bättre av att andelen forskare inom dessa discipliner som engagerat sig inom ämnet är förhållandevis väldigt få vilket gör att ufologin istället bedrivs till allra största del på ideell amatörnivå. Det här har lett till att den forskning som bedrivits gentemot själva sakfrågan inom ufologin har varit tämligen sällsynt och istället så har så den allra största delen av verksamheten gått ut på att undersöka, dokumentera och sammanställa enskilda fall. Även denna del av verksamheten är naturligtvis en del av den ufologiska forskningen men är snarare att betrakta som ett förarbete till vidare research.
Varför jaga ufon?

Jag tycker synd om alla kritiskt lagda ufologer, som ständigt blandas ihop med tefatsfolket. Ufo-artiklar i kvällspressen skrivs för att underhålla och kittla läsaren och det handlar då alltid om flygande tefat och besök från rymden. I extremare fall är det vittnesmål om närkontakter, rymdresor och nu senast obduktioner av nedfallna rymdkamrater.

 

 

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige