Besökare från en annan tid

Vad är tid egentligen? När man frågar människor, vad tid är, får man aldrig något egentligt svar, men det startar nästan alltid en intressant diskussion om denna svårfångade dimension.
Folktro och ufo - ett möjligt samband

"Där föll hans häst omkull och han hade mycket besvär med få upp den igen. Han måste sela av helt och hållet, han ropade på hjälp men ingen kom. Så småningom fick han hästen på benen. Det märkliga var att bakom en stubbe i en hage låg en gubbe som såg så underlig ut. Han sade inte ett ljud och hade inte gjort min av att hjälpa far med hästen. Och han hade 'hundaug' (hundögon). Far blev inte rädd då, men efteråt kände han sig mycket kuslig till mods."
Fönster mot UFO-världen

Varför har vissa platser på jorden fler UFO-observationer än andra? Och finns det i så fall några teorier som kan förklara detta?
Kyrkan och UFO-frågan

Kyrkans inställning till det okända har alltid varit kluven. Å ena sidan har man ofta varit snabb att förneka att diverse fenomen över huvud taget finns, medan man andra gånger fördömt dem såsom varande ondskans redskap. Båda metoderna grundar sig mer på taktiska ställningstaganden än på empiriska fakta.
Närkontakt nyckeln till UFO-gåtan

Närobservationer av UFO brukar ofta delas in i tre heller flera grupper där beteckningen närkontakt står som samlande begrepp. I den här artikeln ska vi diskutera vad som händer med observatören under en närkontakt och vilka tolkningar man kan göra utifrån detta och vilka problem som uppstår så snart observatören tar aktiv del och blir en förmedlare av budskap och varningar från de varelser han säger sig ha mött. Som exempel kommer vi att använda några svenska observationer.
Screen Memories

En undersökning om sambandet mellan Science fiction-filmer och UFO-mytologin.

En ufolog vid namn Mark Pilkington har lagt ner stor möda på en utredning om förhållandet mellan science fiction-filmer och UFO-mytologin. Resultatet av sina undersökningar har han beslutat att publicera på Internet. Vi presenterar det här i sin helhet i svensk översättning av Stefan Roslund och Lars Amnestål. Orginalversionen är på engelska och publiceras med tillstånd från författaren.

 

 

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige