Press

UFO-Sverige

 

Riksorganisationen UFO-Sverige

 • Riksorganisationen UFO-Sverige bildades 1970 och är i dag landets enda vetenskapsinriktade ufoorganisation.
 • Riksorganisationen UFO-Sveriges inställning är att det finns en kärna av uforapporter som representerar hittills okända eller ej tillräckligt undersökta fenomen och stimuli. Sannolikt rör det sig om flera okända fenomen som inte behöver ha något samband med varandra men som alla rapporteras som ufo. Kärnan i UFO-Sveriges verksamhet är att undersöka de rapporter som förtjänar vidare forskning.
 • UFO-Sverige har väl etablerade dialoger med både Totalförsvarets forskningsinstitut och SMHI samt olika astronomiinstanser (både ideella och yrkesmässiga instanser).
 • Vi har representanter i de flesta delar av Sverige.
 • Du kan ansluta dig till UFO-Sverige genom att bli enskild medlem i föreningen för 100 kronor/år.
 • Prenumeration på sveriges enda ufotidskrift UFO-Aktuellt kostar 250 kronor/år. I tidskriften UFO-Aktuellt kan man bland annat läsa ledare, reportage, artiklar om svenska och utländska fall, bokrecensioner och en särskild sektion för närbesläktade fenomen så som Bigfoot och Loch Ness odjuret.
 • UFO-Sveriges rapportcentral tar emot allmänhetens iakttagelser för vidare undersökning av ufofenomen. Kanaler till UFO-Sveriges rapportcentral. Rapporteringsfunkion - rpc(at)ufo.se - 018 - 555 000
 • Rapporterna redovisas i UFO-Aktuellt samt systertidningen Rapportnytt.

Oidentifierade flygande objekt

Ufo (Unidentified Flying Objects) är en term som första gången användes i början av 1950-talet inom USA:s flygvapen. Termen ufo har fått olika betydelser:

 1. I ett populärt, massmedialt och allmänsociologiskt perspektiv har begreppet ofta kommit att jämställas med utomjordiska farkoster och besökare, en tolkning som det för närvarande inte finns några vetenskapliga belägg för.
 2. Ufo är också – i vidsträckt mening – ett samlingsbegrepp för alla slags fenomen, observerade i atmosfären, som för en observatör verkar gåtfulla.
 3. Från den forskningsmässiga synvinkel som UFO-Sverige omfattar definieras ufo som den restmängd av inrapporterade iakttagelser som efter utredning och bedömning av erfarna utredare kvarstår som oförklarade.

 


Anders Berglund

Ordförande

Anders Berglund

070-334 49 66

anders.berglund.ufosverig[at]gmail.com

                            

 


Clas Svahn

Vice ordförande / Internationellt ansvarig

Clas Svahn

070-620 11 48 

clas.svahn[at]gmail.com

                   


Johan Gustavsson

Rapportcentralen

Johan Gustavsson

Rapporteringsfunkion - rpc[at]ufo.se - 018 - 555 000

jongus953[at]gmail.com

 

 

 

 

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige