Ante Jonsson - ett svenskt kontaktfall

Det är natten till den 3 februari 1984 och den då 40-årige Ante Jonsson är på väg söderut längs riksväg 30 från Ingelstad mot hemmet i Tingsryd. Klockan är omkring ett, det snöar och vägen är hal. Ante, som känner vägsträckan väl, saktar in bilen när han närmar sig en plats där det brukar finnas gott om älg. Nästan samtidigt skymtar han en liten figur på vägens vänstra sida och längre ut på ängen kan han se ett jättelikt svart föremål hänga i luften.Historien om Howard Menger

Den 13 september 1958 samlades mer än sex tusen personer på en lantgård - Swiftstream Farm - strax utanför Lebanon, New Jersey, USA. Mängder av journalister, radio- och tv-reportrar hade anlänt för att bevaka "The First East Coast Interplanetary Spacecraft Convention". Ansvariga för detta väldiga tefatskonvent var det kontroversiella paret Howard och Connie Menger.
Möte med en UFO-religion

Det finns världen över ett flertal grupper som valt att tolka den extraterrestriella sidan av UFO-fenomenet utifrån ett religiöst perspektiv. Allt sedan kontaktpersonen George Adamskis dagar så har dessa grupper kommit och gått, en del mer långlivande än de andra. De största, om man ser till antalet medlemmar, är grupper som Aetherius Society och Unarius, men även en grupp som från början kallades sig för the Raëlian Movement, men som nu går under namnet the Raëlian Religion.
Möte vid Giant Rock

Edward J. Ruppelt (1923-1960) var ansvarig för den offentliga delen av det amerikanska flygvapnets UFO-projekt, Blue Book, under åren 1951 till 1953. Ruppelt själv var intresserad av det fenomen han var satt att utreda och skrev 1956 boken "The Report on Unidentified Flying Objects", delvis i memoarform, delvis som en redovisning av flygvapnets arbete med UFO-frågan. Artikeln som vi kan publicera här nedan återfanns bland Ruppelts efterlämnade papper. Den har tidigare varit publicerad i International UFO Reporter, July/August 1994. Här berättar Ruppelt själv om ett besök vid Giant Rock i Mojaveöknen där flygande tefats-entusiaster, kontaktpersoner och UFO-intresserade samlades till kongress. Artikeln ger en bild av en tid då allt fortfarande var möjligt. Följ med till 1955!
Sten Lindgren och rymdbröderna

Tv-progammet Svepet den 23 mars 1989 tog upp den kontroversiella frågan om flygande tefat och kontakter med rymdmänniskor. Responsen från allmänheten blev över förväntan. Tusentals telefonsamtal registrerades. Många berättade om egna iakttagelser. I programmet berättade kontaktpersonerna Sten Lindgren och Daniel Glantz om sina kontakter med besökare från rymden.
Tecken från ovan

I den här artikeln ska vi belysa några av de händelser där en form av okänd skrift förekommit i samband med en UFO-observation. I de flesta fallen har kontaktpersonerna eller observatörerna tolkat skriften som just utomjordisk. Några bevis för detta finns inte. Tvärtom står det i flera fall klart att förklaringen är en annan och enklare.UFO-Aktuellts Clas Svahn ger några exempel att grubbla över.

 

 

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige