Anders Liljegren Anders Liljegren

Liljegren, Anders

Systemman, programmerare och aktiv ufolog sedan början på 70-talet och en av de drivande bakom Arkivet för UFO-forskning. Tillsammans med Clas Svahn har han skrivit boken ”Domstensfallet - En svensk närkontakt 1958” och är expert på arkivforskning och historiskt material. I början av 80-talet lokaliserade Liljegren flera tusen sidor hemligstämplade dokument om den så kallade spökraketvågen 1946 på Krigsarkivet i Stockholm. Dokumenten är nu avhemligade och finns kopierade på AFU i Norrköping. Under 1997 publicerade han ett stort arbete om ett av de mest kända svenska närkontaktfallen, Gideon Johanssons observation av två humanoider i Mariannelund 1959. Tillsammans med Clas Svahn har han bidragit med kapitel i böckerna ”UFOs 1947-1987 The 40 Year Search for an Explanation” (Fortean Tomes 1987, ed. Evans/Spencer), ”Phenomenon” (Futura 1988, ed. Spencer/Evans) samt ”UFOs & Alien Contact” (Prometheus Books 1998, Bartholomew/Howard). 1997 skrev Liljegren kapitlet ”General Doolittle and the Ghost Rockets” i boken ”UFO 1947-1997 Fifty Years of Flying Saucers” (John Brown Publ.). Samma år bidrog han med ett omfattande material om svenska observationer från 1947 i Jan Aldrich (red.) bok ”Project 1947: A preliminary report on the 1947 UFO sighting wave” (UFO Research Coalition).

Se: Domstensfallet Johansson, Gideon

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige