Walters, Ed och Frances

Se: Gulf Breeze-observationerna

 

Fire in the sky

Walton, Travis - 

I november 1975 skulle en grupp skogshuggare åka hem från arbetet i skogen i Sitgreave-Apache National Forest i Arizona, USA. Föraren stannade bilen då de fick syn på ett flygande föremål som hovrade i luften ovanför dem. En av skogshuggarna, Travis Walton steg ur bilen och träffades av en ljusstråle. Arbetskamraterna blev rädda och åkte därifrån. När de kom tillbaka fanns inte Travis Walton kvar på platsen och föremålet var borta. Polisen misstänkte kamraterna för mord och flera lögndetektortest genomfördes. Fem dagar senare återfanns Travis Walton och han kunde under hypnos berätta om vad han hade upplevt. 1978 publicerade Travis Walton en bok om sina upplevelser med titeln ”The Walton Experience”. 

wikipedia

webb

 

Wennergren, Kristina 

New age-författare och föredragshållare. Wennergren har arbetat som terapeut, föreläsare och kursledare sedan 1983. Har bland annat publicerat ”UFO-lexikon” (1990), ”Inre kontakter med yttre världar” (1990), ”Star people och stjärnresor - SOS” (1991) och ”UFO i gammal och ny belysning” (1993) samt en rad andra new age-böcker.Wickerts, Sture (1925-1999)

Ansvarig för Försvarets forskningsanstalts undersökningar av uforapporter 1976-1990. Wickerts, som var överstelöjtnant och laborator vid FOA ägnade sig i huvudsak åt meteorologiska problem i samband med radiovågors utbredning. Sin utnämning till ufoansvarige var han aldrig särskilt glad över och var mycket skeptisk till alla uforapporter. I en intervju i tidningen Vi 1979 beskrev han ufovittnena som ”sjuka eller underliga människor” för reportern Lasse Krook. Ett uttalande som kom att skapa en schism mellan UFO-Sverige och Wickerts. Wickerts var endast vid ett tillfälle utanför Stockholm för att undersöka ett fall. Det var när en bonde i Målilla fann ett hål i en mosse på hösten 1976 som FOA satsade pengar på en platsundersökning. Wickerts tog en mycket aktiv del i undersökningen men någon förklaring till hålets ursprung fick forskarna aldrig fram.

Se: Försvarets forskningsanstalt

 #Verklighetenbakom

UFO-Sverige

Wow-signalen

Ibland hör astronomerna sådant som inte borde finnas där och ibland ökar förhoppningen från noll till hundra. Som den 15 augusti 1977 då forskare vid Ohio State University i USA fick in en 72 sekunder lång signal från rymden när de lyssnade med ett radioteleskop kallat ”The Big Ear” i riktning mot stjärnhopen M55 i Skyttens stjärnbild.

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige