Yderstig, Mats (1969–)

 

Amatörastronom och ordförande i Torsby amatörastronomiska förening och tidigare medlem i UFO-Luftrumsbevakning. Ansvarig för ”UFO-Alarm” i Värmland under några år i början av 90-talet dit allmänheten kunde rapportera sina iakttagelser. Under en period ansvarig för UFO-Magasinets astronomiska material. Sedan 1991 en av arrangörerna bakom Värmlands Starparty, en amatörastronomisk träff i Lysvik i Värmland.

Se: Riksföreningen UFO-Luftrumsbevakning

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige