Änglahår

En spindeltrådsliknande substans ibland observerad i samband med ufo. Änglahåret har fallit ned från himlen och fastnat i träd eller på marken. Ofta har det smält bort innan det har hunnit analyseras. I en del fall rör det sig säkert om spindelväv som drivit med vinden medan andra fall är mera svårförklarade. Observationerna av änglahår var vanligast på 1950-talet.Ärtingen-fallet

Ärtingen-fallet Den 26 juli 1948 observerade Gunnar Larsson (numera Gunnar Tubben) en tefatsformad farkost över sjön Ärtingen norr om Borås. Observationen gjordes i fullt dagsljus när observatören skulle bada tillsammans med två kusiner. Något som liknade ljudet från en motor fick de tre att titta mot himlen där de upptäckte en ovanlig tingest på väg över sjön mot sydsydväst. Föremålet rörde sig över sjön medan det vobblade något. Formen liknade ”två hoplagda tallrikar” och färgen var gulaktig. Flera personer blev vittnen till händelsen som omskrevs i Borås Tidning dagarna efter. Händelsen finns utförligt beskriven i UFO-Aktuellt 2/01.

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige