Maarup, Evald

Den 13 augusti 1970 körde polismannen Evald Hansen Maarup i sin polisbil på en väg på södra Jylland. Klockan var 22.50. Maarup berättar: ”Plötsligt omsluts bilen av ett kraftigt blåvitt ljus, samtidigt stannar motorn. Billjusen försvann, och så även tändningslampan. Det kraftiga neonliknande ljuset utanför bländade mig så starkt att jag inte kunde se något som helst. Med ena armen framför ögonen – för att skydda mig mot ljuset – famlade jag mig fram till radion. Men den visade sig vara lika ’död’ som allt annat elektriskt i bilen.” 

Maarup tyckte att bilen blev varmare och varmare, och efter en stund rörde sig ljuset uppåt. Det var ett kägelformat ljus med en diameter på 4–5 meter. Han kunde se att ljuskäglan kom från undersidan av ett stort, gråaktigt föremål. Några sekunder senare drogs ljuset upp i föremålet. Ljuset släcktes inte på en gång, utan det rörde sig uppåt på ett sådant sätt att botten på ljuskäglan blev mörk.

När objektet hade försvunnit kunde Maarup starta bilen igen och åka tillbaka till polisstationen. Medan ljuset befann sig över bilen, hade Maarup tagit tre bilder med en kamera, men dessa visade endast en ljusprick. Inga analyser har kunnat avslöja varifrån denna ljusprick kommer. Dansk militär ansåg först att Maarup hade observerat ett militärt flygplan eller en meteor, men fick senare erkänna att dessa förklaringar inte passade in på fallet. Ingen har fram till i dag kunnat ge en förklaring till Maarups observation.Mack, John (1929-2004)

John Mack var professor i psykiatri vid The Cambridge Hospital, Harvard Medical School och undersökare av ombordtagningsfall. Belönades 1977 med Pulitzerpriset för sin biografi över T E Lawrence, meras känd som Lawrence av Arabien. Han var författare till den kontroversiella boken ”Bortförd” som kom ut på svenska 1996. Mack ansåg att ombordtagningsfenomenet orsakas av utomjordiska varelsers experiment. Hans teorier och arbetsmetoder kritiserades hårt av såväl seriösa ufologer som forskarkollegor. Intresset för ombordtagningsfall väcktes efter ett besök hos Budd Hopkins i januari 1990. Mack omkom i London den 27 september 2004 sedan han körts ihjäl av en berusad bilist när han var på väg över ett övergångsställe. Mannen dömdes i oktober 2005 till 15 månaders fängelse.


Barbro Magnusson

Magnusson, Barbro (1944-2008)

Barbro Magnusson var länge ledamot i UFO-Sveriges styrelse och ordförande i UFO-Nyköping, TVF där hon blev medlem 1978. Under 1998 ombildades UFO-Nyköping till undersökningsgrupp med Magnusson som ansvarig. Hon var under många år fältundersökare och medlem av UFO-Sveriges bedömningsgrupp. Aktiv i Hessdalenprojektet 1983-1987 under vilken tid Magnusson besökte området vid tolv tillfälle för att göra intervjuer och undersökningar. Ansvarig för UFO-Sveriges rapportcentral under 2002.

 

 Magnusson, Sven (1930-2008)

Svensk författare och redaktör för tidskriften Sökaren 1964-2008. Magnusson var en kritisk sökare och publicist. Han har bland annat skrivit ”Flygande tefat... vad säger vetenskapen?” (1975) och Det ”övernaturliga” och vår världsbild (1976). Magnusson var också redaktör för boken ”Alternativ tro” i två delar som kom ut 1976 på Proprius förlag. 1997 gav han ut boken ”Stora tankar i vår tid - New Age” som enbart publicerades på Internet. 2000 kom ”Stora tankar i vår tid - Perspektiv på New Age” ut på Wrå förlag. Boken är en samling av idéer och tankar kopplade till new age. Han avled i sitt hem den 24 juni 2008. Följande citat från 1996 speglar Sven Magnussons kritiska förhållningssätt: "Okunnighet är naturlig. Man föds ju inte rik på kunskaper. Men man kan beträda en klok sökarväg, lyssna till kunniga men kritiska personer, läsa god litteratur och inte naivt acceptera allt. Att gå en klok sökarväg består i hög grad i att öka sina kunskaper, skärpa sitt förstånd och efter granskning lämna åskådningar som inte har en god grund i erfarenhet och förnuft. Den kritiskt undersökande tanken är sökarinstrumentet nummer ett.Mantell, Thomas (1922-1948)

På förmiddagen den 7 januari 1948 rapporterade civila vittnen på flera platser i nordvästra Kentucky, USA, att ett okänt, runt föremål rörde sig på hög höjd i sydostlig riktning. Klockan 13.45 fick flygledaren Quinton Blackwell på Godmanbasen syn på föremålet. 14.45 fick kapten Thomas Mantell och två av de tre andra piloterna i F-51-planen i hans rote, ute på ett rutinuppdrag, order om att försöka identifiera föremålet. Mantell låg före de båda andra piloterna och steg därmed också högre. I sin sista rapport till tornet lär han ha sagt att han skulle gå upp till drygt 8.000 meter och sedan avbryta ifall han inte hade kommit närmare föremålet. Några minuter senare störtade han och omkom omedelbart. Rykten gick om att Mantells plan skjutits ned av det oidentifierade föremålet men senare tiders forskning har visat att han med stor sannolikhet störtade till följd av syrebrist då han saknade syrgasmask. Föremålet han jagade har identifierats som en ballong av typen Skyhook på mycket hög höjd.Marfa lights

Återkommande ljusfenomen i området kring Big Bend mellan Chinati Mountains, Alpine och Marfa, Texas, USA. Ljusen har observerats sedan mitten av 1800-talet.Markus, Alexander J

Tidigare Sandor Markus. New age-författare och författare till böckerna ”Från barbarstadiet till supermedvetande” (1993), ”Satan är dagens man” (1995) och ”Det kosmiska arvet” (1996). Kallar sig professor i epistemologi, en titel han ska ha fått av Celeste Institute AB i Vällingby. Journalisten Kerstin Wallin har dock visat att institutets styrelse består av Anita Englund-Markus med Alexander Markus själv som suppleant. Wallin påpekar att att ingen företagsstyrelse har rätt att dela ut professorstitlar, detta kan endast universitet. Markus hävdar också att han har skrivit en doktorsavhandling i akupunktur och manuell medicin 1979. Avhandlingen godkändes dock aldrig av Svenska akademin för traditionell kinesisk medicin eftersom var för ofullständig. Inte heller fick Markus bli medlem i Svenska akupunktörförbundet. Markus har också utgett sig för att vara ”Dr” och ”Med.dr”. Han dömdes vid Åmåls tingsrätt 1983 till böter för att ha utövat läkaryrket utan att vara underkastad socialstyrelsens tillsyn. 1993 publicerade Markus ”Från barbarstadiet till supermedvetande” där han plagierat långa avsnitt ur Henry T. Laurencys ”Den vises sten”. Markus förläggare Hans Björnell tvingades betala ett skadestånd och senare upplagor av boken har försetts med ett tillrättaläggande.Marsansiktet

Formation på planeten Mars fotograferad av Vikingsonden sommaren 1976. De två bilderna (Nasa bildnr. 35A72 och 70A13) upptäcktes av ingenjörerna Vincent DiPietro och Gregory Molenaar på Nasa:s Goddard Space Flight Center 1979. Under senare år är det framför allt amerikanen Richard Hoagland som har gjort sig till talesman för teorin om Marsansiktets artificiella ursprung. Våren 1998 fotograferades den ansiktsliknande formationen åter av en amerikansk rymdsond. Bilderna, som var betydligt mera detaljrika än Vikingsondens, visade ett starkt eroderat mesaliknande område med endast några få drag av ett ansikte. Också andra områden på Mars som pekats ut som artificiella har senare visat sig vara vanliga geologiska formationer när nya högupplösta bilder har tagits av senare års rymdfsonder.

Se: Hoagland, RichardMarteboljuset

Ett område på Gotland där ljusklot har observerats sedan i början av 1920-talet. Under senare år har platsen blivit rena vallfartsorten för UFO-intresserade och new age-personer. UFO-Sverige utförde undersökningar på platsen 1986, våren och hösten 1994 samt våren 1995. Från och med hösten 1995 fortsatte Wallin att i egen regi samla in information genom på-platsen-undersökningar och intervjuer. Wallin har publicerat ett häfte om ljusen med titeln ”Ljuset på Martebomyr” (1995) och 2000 utkom hennes arbete i bokform: ”Marteboljuset - myt och verklighet” (eget förlag).


Mattsson Carl-Anton

Mattsson Carl-Anton

Carl-Anton född 1946 startade UFO-Sveriges lokalförening UFO-NYKÖPING 1975 tillsammans med Roger Ersson. Lokalföreningen är nu nerlagd. Carl-Anton var med och såg till att Parthenons bokförlag i Helsingborg räddades då man fick ta över hela förlaget vilket Carl-Anton nu driver sedan 1991 i Nyköping tillsammans med Dan Mattsson. 
Carl-Anton har varit med och färdigställt Henry Kjellsons bok Teknik i forntiden utgiven 1984. Carl-Anton har rest mycket och studerat gamla kulturer i bland annat Egypten, Mexiko och Peru. Han har även skrivit boken Forntidens pyramider som utkom 1994. Carl-Anton sitter i UFO-Sveriges styrelse och är medlemsansvarig.

 

 McDonald, James Edward (1920-1971)

Amerikansk fysikprofessor och ufolog. McDonald var verksam som professor vid University of Arizona och kom från mitten av 60-talet fram till sitt självmord den 13 juni 1971 att spela en viktig roll i amerikansk ufologi. McDonald var en ledande auktoritet på molnens fysik och fick sitt ufointresse genom en egen observation i Arizonaöknen den 10 januari 1954. 1958 började han på egen hand undersöka uforapporter i Arizona och tog också kontakt med den Washingtonbaserade ufoorganisationen Nicap. I slutet av 60-talet försökte han intressera flera vetenskapsmän till att undersöka fenomenet och besökte vid tre tillfällen i juni och juli 1966 Wright-Pattersonflygbasen för att på plats gå igenom flygvapnets Blue Book-material. Besöket gjorde McDonald övertygad om att flygvapnet dolde viktig information om UFO och gjorde honom också starkt kritisk till Allen Hyneks sätt att hantera frågan under sin tid som flygvapenkonslut. McDonald såg att det i Blue Book-materialet fanns en rad observationer som borde ha intresserat det vetenskapliga samfundet men som Hynek inte fört vidare. McDonald kom också att gå häftiga debatter med skeptiker som Donald Menzel och Philip Klass. När den av den amerikanska militären beställda undersökning om UFO, den så kallade Condon-rapporten, publicerades 1969 gick McDonald i polemik mot dess resultat och hävdade att ufofenomen borde undersökas vetenskapligt. Han kallade ufogåtan för ”den största vetenskapliga problemet i vår tid”. Resultatet blev att McDonald frystes av sina kollegor och förlorade prestige inom den vetenskapliga världen. Priset för hans engagemang var också ett förlorat äktenskap. På våren 1971 försökte McDonald begå självmord genom att skjuta sig i huvidet men överlevde och blev istället blind. I juni samma år genomförde han självmordet.

Men in Black -

Begreppet MIB, Männen i svart, myntades 1953 av ufologen Albert K Bender som då ledde en grupp kallad International Flying Saucer Bureau i Connecticut. Bender drog sig plötsligt bort från allt som hade med ufo att göra efter att, som han sa, ha fått besök av tre män klädda i svart i september 1953. När hans kollega Gray Barker gav ut boken ”They knew too much about flying saucers” 1956 hade den silhuetterna av tre män i svart på omslaget och i mångt och mycket är det Barkers bok som spridit bilden av MIB. Den typiska MIB-aren är lång, har ofta rakat huvud, bär trench coats och uppträder oftast i sällskap med två till tre likadant klädda personer. Deras kläder ser nyinköpta ut och de kör ofta extremt välskötta bilar av äldre modeller. Männen i svart har av många betecknats som en modern vandringssägen. Några få fall är kända från Sverige. 1997 kom filmen ”Men in Black” med Tommy Lee Jones och Will Smith som använde Men in Black-temat på ett mycket fritt och underhållande sätt. MIB har också förekommit i teveserien Arkiv X 1994.


Howard Menger

Menger, Howard (1922-2009)

Amerikansk kontaktperson som i flera böcker berättat om sina kontakter med vänligt sinnade besökare från planeter i vårt solsystem. Redan på 1940-talet fick Howard Menger sin första kontakt med de utomjordiska besökarna. Han gjorde sig känd som en av de mest omtalade kontaktpersonerna i världen vid sidan av George Adamski och Daniel Fry. I boken From outer space to you beskrev Menger (1959) sina kontakter, resor med flygande tefat och samarbete med rymdmänniskorna. Han har också tagit en lång rad fotografier av såväl besökarna som deras farkoster och säger sig också ha besökt månen 1956. Den 30 januari 1992 höll Menger föredrag på Folkets hus i Stockholm. I sin bok the High Bridge incident (1991) och i många föreläsningar berättade Howard Menger att hans kontakter delvis var ett sociologiskt experiment utfört av Pentagon men att det även var utomjordiska besökare inblandade.Menzel, Donald H (1901-1976)

Donald Menzel var astronom och ansvarig för Harvard College Observatory. Han var mycket kritisk till uforapporterna och ansåg att alla observationer var misstolkningar av naturliga fenomen. Menzel anlitades under flera år av det amerikanska flygvapnet för att bortförklara uforapporter. Efter Menzels död har det uppdagats att han under många år arbetade som konsult åt NSA, (National Security Agency) vilket han nämnde i privat korrespondens med president John F. Kennedy, brev som hittats på Harvard-arkiven. Menzel publicerade flera artiklar och noveller med science fiction-inslag, bland annat: The End of the Moon (tillsammans med Gustav Albrecht, Ph.D. & Frank R. Paul), Science Fiction Plus Aug 1953, Fin's Funeral, Galaxy Feb 1965, Future Space Suits, Science Fiction Plus May 1953, Martians and Venusians, Galaxy Sep 1969, Observatory on the Moon, Galaxy Jun 1965, The Other Side of Zero, Science Fiction Plus Mar 1953 och Science Fiction Monthly 2/55, Our Atomic Sun, Science Fiction Plus Oct 1953, The Temperature of Space, Amazing May 1935 samt Who's Who on the Moon, Galaxy Jan 1971. Han är författare till följande böcker om UFO: ”Flying Saucers” (1953), ”The World Of Flying Saucers: A Scientific Examination Of A Major Myth Of The Space Age” (1963) samt ”The UFO Enigma: The Definitive Explanation Of The UFO Phenomenon” (1977).Meteorologiska förklaringar

En del rapporter kan förklaras meteorologiskt. Klotblixtar är en förklaring eftersom de ofta uppträder plötsligt, rör sig oförutsägbart och vanligen är ljudlösa. Vanliga avlägsna blixtar kan också missuppfattas som något ovanligt om de är mycket långt borta och ljudbangen dör ut innan den når observatören. Allt man ser är ett tyst ljusfenomen inne i molnen. Vissa moln formas helt naturligt som diskusskivor, så kallade linsmoln. Inversioner orsakar reflexer och synvillor och det behöver inte vara varmt som i öknen för att det ska ske. Inversionsfenomen är mycket vanligare än man tror och kan lätt orsaka att till exempel en markstrålkastare speglar sig i luftens skikt. Sådana misstolkningar har blivit mycket vanliga under 1990-talet.Michel, Aimé

Fransk ufolog som bland annat undersökte den Franska landningsvågen 1954. Michel presenterade en teori som i grova drag gick ut på att ufo observationer grupperades i anslutning till viss rutnätslinjer på jorden.

wikipediaMin Min lights

Ljusfenomen observerade nära staden Boulia (1.719 km från Brisbane, 305 km söder om Mt Isa och 364 km väster om Winton) i Queensland, Australien. Ljusen har rapporterats under nästan hela 1900-talet och uppträdde först nära det gamla Min Min Hotel 73 km öster om staden där vägarna från McKinlay och Winton korsas. Hotellet brann ned 1918 och en man rapporterade då hur han följts av ett ljus på sin väg in till Boulia. Ljuset liknar strålkastarna från en bil men består bara av ett klot som kan observeras under en eller flera kilometer. Enligt en sägnen kommer den som fångar ljuset att försvinna i tomma intet.Missing time

Benämning på ett fenomen som på svenska kan översättas till ”förlorad tid”. Vid påstådda ombordtagningar sägs personer ha programmerats till att glömma bort händelsen. Det är från början ett genomgående amerikanskt fenomen, men enstaka svenska rapporter om förlorad tid finns också.

Se: Hill, Barney och BettyMisstolkningsfenomen

De allra flesta ufoiakttagelser kan ges en naturlig förklaring. Att en observatör misstolkar det han eller hon ser på himlen beror ofta på bristande kunskap om astronomi och meteorologi.

Exempel på misstolkningfenomen: Planeter och stjärnor; svävande lyktor (ufo ballonger); strålkastare som reflekteras i atmosfären; satelliter, flygplan och helikoptrar; solbelysta kondensationsstrimmor; återinträden av rymdskrot (tex. satelliter) och meteorer; Raketuppskjutningar; hägringar; ovanliga moln; avlägsna billjus; månen (helt eller delvis skymd av moln eller träd); blixtar och klotblixtar; fåglar (upplysta av gatljus).

Läs mer MJ-12

Majestic Twelve eller MJ-12 var en hemlig grupp som nämns i en serie dokument som påstås beskriva USA:s hemliga arbete med tillfångatagna utomjordingar. Dokumenten postades i form av en film till Jamie Shandera som gav dem till sin vän William Moore 1987. De tolv medlemmarna i MJ-12 skulle ha varit Dr Lloyd Berkner, Dr Detlev Bronk, Dr Vannevar Bush, James Forrestal, Gordon Gray, viceamiral Roscoe Hillenkoetter, Dr Jerome Hunsaker, Dr Donald Menzel, general Robert Montague, Rear Admiral Sidney Souers, general Nathan Twining och general Hoyt Vandenberg. MJ-12-dokumenten har skapat en häftig debatt bland ufologer världen över. Flera tecken tyder på att de är förfalskade.Mockumentär

En film som till formatet är en dokumentär men till innehållet oftast en komedi.

De första fiktiva dokumentärer var radiosändningar, såsom Orson Welles "radio radiopjäs Världarnas krig (1938), men i dag genren främst förknippas med filmer och TV.

Exempel på mokumentärer är KSP 58 och Dark Side of the MoonMoore, William "Bill"

Moore, William "Bill" (1943-) Moore är en amerikansk före detta lärare som involverades i undersökningarna av Roswellincidenten. Han blev medlem i Apro och satt sedan med i dess styrelse under åren 1981-1985. Moore har också hävdat att de omstridda MJ-12-dokumenten är äkta. 1980 gav han tillsammans med Charles Berlitz ut boken ”The Roswell Incident”, den första ordentliga genomgången av den så kallade Roswellkraschen. Moore har senare erkänt att han hjälp den amerikanska underrättelsetjänsten CIA med att samla in uppgifter om ufologer.Mörkläggning

I framför allt USA är det vanligt att beskylla myndigheterna för att dölja sanningen om ufofenomenet. Där har en organisation kallad ”Citizens against UFO-secrecy” (Medborgare mot ufosekretess) krävt att myndigheterna, framför allt det amerikanska flygvapnet, ska avhemliga rapporter och tala om ”sanningen”. En stor mängd tidigare hemligstämplade dokument har kommit fram genom dessa förfrågningar. Även i Sverige hemligstämplar Högkvarteret (tidigare försvarsstaben) rapporter som handlar om kränkningar av svenskt luftrum av främmande makt.Moseley, James

Redaktör för tidskriften Saucer News, senare Saucer Smear, som specialiserat sig på rykten och skvaller inom uforörelsen. Saucer News startades 1954, Saucer Smear 1981. Sedan slutet av 90-talet publiceras Saucer Smear som gratistidskrift över Internet. 2002 gav han tillsammans med Karl Pflock ut den biografiska boken “Shockingly close to the truth”.Moulton Howe, Linda

Intresserade sig för UFO och påstådda djurstympningar under 1980-talet. Hon har producerat en bok och flera filmer om djurstympningar, bland annat den prisbelönta ”An Alien Harvest” (1989) och är en stark förespråkare för att stympningarna har en koppling till utomjordiska besök på jorden.Mr. X.

Den 22 maj 1950 fick FBI-agenten John Quinn i New Orleans en ovanlig leverans av en anonym man. På en bild som mannen hade med sig kunde Quinn se två militärer som eskorterade en enbent varelse utrustad med någon typ av andningshjälpmedel. Mannen berättade att han hade köpt bilden av en annan person för en dollar men nu ville överlämna den till myndigheterna eftersom bilden föreställde ”en man från Mars i USA”. Men historien var bara ett aprilskämt framställt för Wiesbadener Tagblatt vilket också framgick av en notis i tidningen den 3 april 1950. Trots det har flera ufologer publicerat bilden som äkta. William Moore och Charles Berlitz använde den till exempel i sin bok ”The Roswell Incident” 1980.Mufon

Förkortning för den amerikanska organisationen The Mutual UFO Network som bildades den 31 maj 1969. Den är i dag världens största ufoorganisation med representanter i många länder. Under 90-talet minskade medlemsantalet från 5.000 till 3.500 medlemmar. Sedan 1970 arrangerar Mufon ett årligen återkommande symposium. Organisationen utger tidskriften Mufon UFO Journal tolv gånger om året. Ordförande sedan 2000 är John Schuessler som efterträdde Walt Andrus.

WebbMyter

Det finns rykten och vandringssägner om det mesta och således även om UFO. Mycket av den nutida ufomytologin sprids genom Internet och amerikanska och engelska veckotidningar. Bland de värsta syndarna återfinns den amerikanska tidningen ”Sun” som bland annat har låtit intervjua ”en av världens ledande ufoexperter”, svensken Olaf Swensen. I artikeln fastslår Swensen att utomjordingar avlyssnar våra samtal och till och med kan påverka våra hjärnor. Men Olaf Swensen finns inte. Andra skvallertidningar med UFO som favorittema är ”National Enquirer”, ”World Weekly News” och ”Sunday Sport”.Møller Hansen, Kim (1957-)

Dansk ufolog och utbildad lärare samt verksam som författare knuten till Gyldendal Undervisning. Møller Hansen började intressera sig för UFO och andra fenomen i början av 70-talet. Sedan 1980 medlem av den danska ufoorganisationen Sufois representantskap och numera redaktör för tidskriften UFO-Nyt samt det årligen utkommande UFO-Vision. Sedan hösten 1999 är han ordförande för organisationen. Han är också ansvarig för Sufois fotoavdelning och Sufoi Picture Library. Har sedan 1980 skrivit en rad artiklar och böcker på danska samt bidragit till flera utländska publikationer. Ståndpunkt i ufofrågan: ”Bakom de flesta rapporter finns sociologiska och psykologiska orsaker. Vetenskapen, särskilt etnologin, sociologin och psykologin skulle ha stort utbyte av att studera ufofrågan och de personer som knutits till den.”

Se även: Sufoi

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige