Desmond Leslie

Leslie, Desmond (1921-2001) -

Irländsk teosof och medförfattare till ”Flying saucers have landed” (1953) tillsammans med kontaktpersonen George Adamski. Leslie ansåg att ufofenomenet har sin förklaring i besökande utomjordiska farkoster samt i paranormala fenomen. Under sina sista åren levde Leslie i Frankrike och deltog endast sporadiskt i ufosammanhang.

Se: Adamski, George

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige