Ufoorganisationer

Vid sidan av de officiella ufoundersökningarna växte privata grupper och organisationer upp; i USA Aerial Phenomena Research Organization, Apro (1952) och National Investigations Committee on Aerial Phenomena, Nicap (1956) följda Mutual UFO Network (1969) och Center for UFO Studies (1973), i Sverige Ifologiska Sällskapet (1958) och Malmö Interplanetariska Sällskap (1958). 1970 bildades så Riksorganisationen UFO-Sverige som den första landsomfattande organisationen följd av Göteborgs Informationscenter för Oidentifierade flygande föremål, Gicoff senare samma år.

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige