Donera till UFO-Sverige

UFO-Sverige är en ideell organisation där alla arbetar utan arvoden. Vår främsta inkomst är tidskrifterna UFO-Aktuellt och Rapport-Nytt samt medlemskap. Genom en donation kan Du hjälpa UFO-Sverige att fortsätta undersöka uforapporter och fortsätta vara den centralpunkt när det gäller ufo i Sverige som organisationen har varit sedan 1970.  

Swish!

Du kan bidra genom att sätta in en valfri summa på UFO-Sveriges plusgiro 50 50 60-4, swish 123 615 89 35 eller via Paypal.

 Använd knappen för att donera via Paypal.

Glöm inte att skriva vad donationen gäller!

Nu är det ännu enklare att sponsra UFO-Sverige.

Fotografera koden med Swish-appen i din smarta telefon.
Justera gärna meddelandet så att vi vet vad donationen gäller.


Donera till AFU

AFU (Archives for the unexplained) är världens största arkiv för det oförklarade. Här finns böcker, tidskrifter, filmer, ljudinspelningar, rapporter, korrespondens med mera om ufo och andra oförklarade fenomen. AFU har också hand om UFO-Sveriges arkiv av ufo-rapporter.

AFU är en stiftelse med begränsade inkomster. Du kan bidra till AFU genom att sätta in en valfri summa på AFU:s plusgiro 49 07 14–3, eller swish 123 585 43 69. Glöm inte att skriva om donationen avser något specifikt ändamål.

Du kan också bli månadssponsor med autogiro, från 50 kr/månad och uppåt. Mer information om sponsring av AFU finns här.

AFU tar också emot donationer i form av böcker, bilder, tidskrifter, brev, band och annat som har med ufo eller andra svårförklarade fenomen att göra. Om du vill skänka något sådant kontakta:

Clas Svahn
070-620 11 48
clas.svahn(at)gmail.com


Testamente

Om du vill skriva in UFO-Sverige eller AFU i ditt testamente så hittar du goda råd om hur du bär dig åt här, eller om du vill skriva ett direkt så finns hjälp här

  • En testamenterad gåva till UFO-Sverige går till vårt arbete med att undersöka uforapporter och till att fortsätta vår verksamhet som organisation. Glöm inte att ange "Riksorganisationen UFO-Sverige" och vårt organisationsnummer 879500-4004.
  • En testamenterad gåva till AFU går till vårt arbete med att utöka och förbättra världens största arkiv för det oförklarade. Glöm inte att ange det officiella namnet "Stiftelsen Arkivet för det oförklarade" och organisationsnumret 825002-9215.