Mystiskt ljud fick sin förklaring

 

Natten till den 10 juni 2016 hördes ett högt oväsen över centrala Falun. UFO-Sverige fick in en rapport om händelsen som även innehöll en inspelning av ljudet och även polisen och SOS alarm fick påringningar av oroliga invånare i staden. Ljudet hördes vid 3-tiden på natten och jämfördes med ljudet från en stor lövblås samtidigt som det beskrevs som närmast öronbedövande. 

Mystiska ljud från himlen har blivit lite av ett fenomen i sig och fenomenet har kommit att kallas för sky trumpets. Senast den 19 april intervjuades Clas Svahn om märkliga ljud från himlen i P3. Lyssna på inslaget som kommer cirka 80 min in programmet.

Efter några veckors arbete så visade det sig däremot att ljudet över Falun hade en ganska enkel förklaring. Det rörde sig varken om exceptionella meteorologiska fenomen, hydrologiska fenomen, några gigantiska farkoster i skyn eller något annat som teorierna har gjort gällande i tidigare fall runt om i världen. istället så fann vi källan till ljudet i det lokala värmeverket som drabbades av ett driftfel den aktuella natten. I samband med felet så öppnades säkerhetsventilen på verket och det blåste ut ånga över taket på byggnaden vilket orsakade det höga ljudet. När UFO-Sverige kontaktade driftledningen vid verket så fick vi följande besked.

"Driftstörningar började kl 23:39 den 9 juni men då blåste vi ingen ånga över taket vilket vi gör vid höga tryck i vår panna vilket resulterar i ett kraftigt brummande/fräsande oljud. Efter det var det lugnt några timmar fram till kl 02:43 10 juni. Då blåste vi ånga över taket och oljudet som så blev varade i ca 20 minuter. Troligtvis så hade vi glapp i en reglerventil vilket resulterade i att pannan började svänga och vi fick för högt tryck och då öppnade säkerhetsventilen ut på taket."

En fråga som givetvis uppstår här är hur många av de tidigare tillfällen där olika ljud (så kallade himlatrumpeter, ”sky trumpets”) har hörts från städer över hela världen som har liknande förklaringar. Den här sortens orsaker kan säkerligen inte förklara samtliga ljudfenomen som finns rapporterade. Men minst en av de som hörde ljudet över Falun tyckte att det påminde om inspelningar från andra delar av världen. Så kanske kan vi ändå tänka oss att förklaringarna trots allt skulle kunna bottna i liknande orsaker även i vissa av de tidigare fallen.

Läs rapporten.

Lyssna på det mystiska ljudet.

 

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige