Sanningen finns där ute

Av Mats Bengtsson/Norrköping (MT/VT) - Publicerad med tillstånd av artikelförfattaren

UFO-gåtan fängslar. Av olika anledningar. En del tror, andra inte, och så finns det folk som framför allt är inställda på att hitta svaret. Ett bra ställe att leta är i Arkivet för UFO-forskning i Norrköping, där 13.000 svenska rapporter finns samlade.

.Det är ungefär så långt ifrån en välpolerad amerikansk tv-serie man kan komma, UFO-arkivet i Norrköping. Inrymt i en oansenlig källarlokal - det sitter inte ens en skylt på dörren - finns den största samlingen av litteratur, tidskrifter, tidningsklipp och annat UFO-material i Europa. Här går också att hitta cirka 13.000 rapporter från hela Sverige, med början 1946.

- Vi växte ur vår gamla lokal och flyttade hit 1993. Nu får vi snart inte plats här heller, säger Håkan Blomqvist, som var med och startade arkivet våren 1973. Då fanns 250 boktitlar och man var ute efter att bygga upp ett forsknings- och lånebibliotek. I dag omfattar boksamlingen 2.400 titlar, från skönlitteratur till fackböcker av alla slag, vilket är cirka en fjärdedel av den UFO-litteratur som finns i världen.

Arkivet för UFO-forskning drivs helt på ideell basis och ser som sin främsta uppgift att främja den seriösa forskningen kring UFO-frågan. Den miserabla situationen på arbetsmarknaden har dock varit till gagn för arkivet, som de senaste åren haft över 30 ALU- projektanställda, vilka bland annat hjälpt till med att bygga upp rapportdatabasen. Dessutom sköts den dagliga verksamheten av en man som 1980 gav upp sin yrkeskarriär för att ägna sig åt sitt största intresse, UFO.

Håkan Blomqvist och Anders Liljegren, som båda finns på plats den här kvällen, är båda veteraner inom UFO-området och enligt dem själva är det nyfikenheten som gör att de fortsätter. Arbetet med arkivet tar upp en stor del av deras fritid.

- Det handlar naturligtvis om att göra ett val. Vi har skippat sommarstugan och segelbåten, fastslår Blomqvist.

De räknar sig inte till "de troende", utan är inriktade på att hitta svaret på UFO-gåtan. 95 procent av alla observationer har naturliga förklaringar, men det finns några procent som inte kan tolkas.

- Vi strävar efter större vetenskaplig noggrannhet. Det var inte riktigt så när vi drog igång. Genom åren har vi knäckt många av de fall som verkade väldigt gåtfulla i början, avslöjar Blomqvist, samtidigt som han visar det blå arkivet, pärmraden där rapporterna finns samlade. Det är vår guldgruva, konstaterar han.

Arkivet drivs som en stiftelse och ingår även i Riksorganisationen UFO-Sverige, som i sig har 27 lokalföreningar och runt 2.200 medlemmar. Siffror som talar för det enorma intresse som finns kring UFO-fenomenet. Det har blivit något av en folkrörelse. Och det finns de som har en tro av närmast religiös art.

- Det förvånar mig att forskare och andra som arbetar med folktro fortfarande sysslar med troll och vättar. Det borde ju vara väldigt intressant att studera UFO, som är något av nutidens folktro, säger Anders Liljegren. Just den troende falangen är inte särskilt förtjust i den inställning som såväl Arkivet för UFO-forskning som Riksorganisationen UFO-Sverige har, där det läggs ner mycket jobb på att hitta naturliga förklaringar till de fall som inrapporteras. Ibland närmast ett detektivarbete.

- Vi har fått väldig kritik eftersom de naturligtvis vill ha kvar sin tro. Det finns de som påstår att vi jobbar för CIA, att vi ingår i en internationell konspiration och att vår verksamhet är till för att tysta ner och dölja fakta om UFO-verksamhet, berättar Blomqvist, som dock tar det hela med ro. Efter 25 år i "branschen" är man på UFO-arkivet luttrade.

- Vi försöker vara skeptiska på rätt sätt, säger han, och framhåller att det ändå gäller att ha en stor öppenhet och inse att det rör sig om ett mångbottnat fenomen, där det finns såväl sociologiska som psykologiska aspekter att ta hänsyn till. tv, tidningar och - inte minst - filmindustrin har i stor grad påverkat människors uppfattning om UFO. Och visst gör en omtalad film, som aktuella "Independence day", att antalet rapporter ökar. Det syns inte minst i klipparkivet. Totalt finns cirka 25.000 artiklar, och det brukar vara stor variation från år till år. När filmen "Närkontakt av tredje graden" gick upp på biograferna väcktes UFO-intresset och arkivet fick in 1 200 artiklar till, men då var det förstås många som allmänt behandl ade ämnet. Andra år kan det sjunka till 200.

- När det blir populärt brukar det ofta vara gamla fall som åter blir aktuella, så egentligen i realiteten inte fler observationer just det året, förklarar Liljegren.

UFO-Sverige har 120 fältundersökare i hela landet, och deras rapporter finns i lokalen, och arkivet samarbetar även med försvaret och SMHI. Vissa fall, där exempelvis flera vittnen sett samma sak, kan ta upp en hel pärm. De vanligaste misstolkningarna är Venus, flygplan och strålkastare som lyser mot molnen. Ungefär 20 procent av vittnena har valt att ställa upp anonymt.

Det finns trender även i UFO-observationer. Innan "tefatsvågen" kom från USA 1947 hade året innan en mängd cigarrliknande objekt siktats i Sverige, och dessa föremål har dykt upp vid ett flertal tillfällen genom åren. Bland annat vid ett uppmärksammat fall i Umeå. Eftersom de även har beskrivits som missilliknande är man på UFO-arkivet förvånade över att försvaret aldrig gjort någon noggrann undersökning.

- När ett periskop dyker upp blir det ett väldigt liv och det läggs enorm kraft på att hitta orsaken, men när det är något två meter över ytan verkar de inte intresserade, framhåller Blomqvist. Tefatsformade farkoster har länge varit vanliga, men på sistone har det hänt något.

- De triangelformade föremålen ökar hela tiden, ofta med ett ljus i vardera änden. Det blir ytterligare en stund i arkivet, där Anders Liljegren berättar om några spännande fall, vilka dock skulle ta alltför stor plats för att redogöras här. Det är, som nämnts, ett omfattande ämne. När MT/VT:s båda utsända sätter sig i bilen har mörkret lagt sig över Östergötland. Blickarna dras då och då upp mot himlen när vi färdas utmed E4:an, och jag kommer att tänka på de där orden som dyker upp i vinjetten för Arkiv X på tv: "The truth is out there"...

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige