SUFOI

Den danska ufoorganisationen Skandinavisk UFO Information har existerat i Danmark sedan 1957 (då under namnet Sydjysk UFO Investigation med H. C. Petersen som ledare) och är i dag den enda danska förening som seriöst tar sig an folks observationer av UFO. Sufois vision är att en dag kunna förklara alla de fenomen som har observerats på himlen - antingen det rör sig om fenomen som i dag är okända eller kända. Sufoi utger tidskriften ”UFO-Nyt” med fyra nummer om året, ”Ufologisk tidskrift” (tre nummer per år), samt ett månatligt internt informationsblad. En gång om året publiceras häftet ”UFO-Vision” som är en årsbok för ufolitteratur med recensioner och kortare artiklar. Ordförande från och med 1999 är Kim Møller Hansen.

Se: Andersen, Per Petersen, Hans-Christian  

webb

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige