Project Blue Book

 Amerikanska flygvapnets projekt för att undersöka rapporter om oidentifierade flygande föremål som startade den 14 mars 1952. Till chef utsågs kapten Edward J. Ruppelt, en dekorerad bombflygare från andra världskriget. Blue Book-projektet skulle komma att analysera 12.618 rapporter mellan 1952 fram till nedläggningen 1969. Av dessa kvarstod då 701 som oidentifierade. Hela materialet gjordes tillgängligt på mikrofilm 1976.

Ruppelt var mycket ambitiös. Han planerade att förse en kamera med en särskild diffraktionslins för att kunna analysera spektrum av ljuset som utsändes från ett UFO. På det sättet skulle man kunna se vad föremålen bestod av. Han tänkte också fotografera radarskärmar. Han ville ha hjälp av fysiker och ingenjörer. Men hans planer blev inte genomförda eftersom såväl pengar som personal saknades.

Projektledningen hade sitt högkvarter på Wright-Pattersonbasen. Undersökningen kom fram till att de oidentifierade föremålen inte var ett hot mot den nationella säkerheten, att det inte existerade några bevis för att de iakttagna föremålen representerar en högre teknologi än vad som fanns då och att det inte fanns några bevis för att UFO var utomjordiska farkoster. I dag är materialet efter Project Blue Book åtkomligt vid National Archives i Washington D.C. där man kan läsa det på mikrofilm eller få kopior. Blue Books ”olösta fall” finns utlagda på Internet.

Följande militärer har lett Blue Book:

Edward Ruppelt 1952–1954, Charles Hardin 1954–1956, George T. Gregory 1956–1958, Robert J. Friend 1958–1963, Hector Quintanilla Jr 1963–1969.

Läs mer

Se: Quintanilla, Hector, Jr Ruppelt, Edward J

wikipedia

 

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige