Ombordtagning

Ombordtagning

Beteckning för upplevelsen av att ha tagits ombord på ett ”flygande tefat” eller någon form av farkost av människoliknande varelser. Personer som säger sig ha blivit ombordtagna beskriver ofta hur de har genomgått olika former av undersökningar och/eller experiment ombord på ”farkosten”. Gemensamt för ombordtagningsfallen är att de sker när personen befinner sig i ett förändrat medvetandetillstånd, exempelvis sovande.

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige