Många observationer runt Jönköping


Den 6 december gjordes ett flertal iakttagelser av ljusfenomen över Jönköpingsområdet och även andra delar av Småland.

Observationerna uppmärksammades på förmiddagen den 7 december i P4 Jönköping som många av vittnena hörde av sig till. Beskrivningarna av ljusfenomenet har varierat en del, men många beskriver ett huvudsakligen stillastående lysande föremål som skiftade i olika färger och som gick att se under en ganska lång period. En del vittnen har även uppgett att de har sett samma föremål under flera kvällar.

UFO-Sverige har under de senaste två dagarna fått in ett flertal rapporter av folk som sett ljusfenomen i området runt Jönköping. Bland annat så gjordes det iakttagelser från Mullsjö och Fagerhult. Arbetet pågår just nu med att sammanställa de rapporter som har kommit in och vi uppmanar samtidigt fler personer som har sett något i området att höra av sig till föreningen.

UFO-Sveriges undersökning har så här långt visat att åtminstone en del av de iakttagelser som har gjorts över området har kunnat förklaras som ljusstarka stjärnor och planeter, så som Sirius och Venus. Däremot så är det inte på något vis klarlagt att samtliga iakttagelser som har gjorts i området har en sådan förklaring och en sammanfattning av observationerna i området kommer att presenteras av UFO-Sverige längre fram

Lyssa på radio inslaget på P4 Jönköping

Läs mer om stjärnan Sirius och planeten Venus som kanske kan vara förklaringen till några av iaktagelserna.

 

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige