UFO-Sverige på expedition

 

Den 13 juli 2016 genomför UFO-Sverige en expedition till Ångermanland nära gränsen till Lappland i syfte att söka efter ett antal nedgrävda föremål. 

Målet med projektet är att kontrollera en händelse som inträffade på den aktuella platsen på 1950-talet. Händelsen kom till UFO-Sveriges kännedom på våren 2015, där rapportören berättar om upplevelser han hade som ung pojke när han bodde på orten.

Mannen berättar att han en sommardag ser en diskusformad farkost som hade landat på ett fält mellan sjön och byn där han bor. Runt farkosten ser han också ett antal små figurer med egendomligt utseende. De arbetar till synes med att banka loss delar från skrovet på farkosten. Händelsen resulterar bland annat i att han blir ombordtagen på farkosten, vilket inleder en serie kontakter under resten av sommaren.

Under dessa kontakter får han veta att de delar som togs bort under reparationsarbetet, lämnats i ett stenröse intill landningsplatsen. Pojken uppmanas att gräva ner de överblivna delarna av farkosten under en grillplats närmare hemmet. 

UFO-Sverige har under året dokumenterat och analyserat berättelsen samt intervjuat ett antal personer, och kommit fram till att händelsen är tillräckligt intressant för att göra en undersökning på platsen.  

Följ expeditionen på Facebook. 

Hela historien tillsammans med expeditionens resultat läser du i UFO aktuellt.

 

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige