Mats Nilsson

Nilsson, Mats -

född 1945. Har varit med i UFO-Sverige sedan 1976 och startade dåvarande Sala Amatörförening för Tvärvetenskap tillsammans med Håkan Ekstrand. Mats är sekreterare i UFO-Sveriges styrelse och ansvarig för kansliverksamheten. Redaktör för Rapport-Nytt sedan 2006. Sedan mitten av november 2016 åter ansvarig för lokala grupperna.

Ståndpunkt i ufofrågan: ”Jag tror att ufofenomenet är långt mer komplicerat än folk tror. ET-hypotesen är bara en av flera hypoteser.”

Se även: Rapport Nytt

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige