Kjell Jonsson 1977

Jonsson, Kjell (1952-1986)

Grundade tillsammans med Håkan Blomqvist och Anders Liljegren AFU 1973. Kjell var den som med början 1974 byggde upp AFU:s bibliotek hemma i sin lilla enrumslägenhet i Södertälje. Han drev AFU:s biblioteksverksamhet under de tidiga åren fram till 1980 då samlingarna flyttades till Norrköping. Kjell Jonsson utbildade sig till bibliotekarie 1976-77 och som sitt specialarbete på Bibliotekshögskolan skrev han Svensk UFO-bibliografi 1946-1975. En kompletterad och utökad utgåva publicerades av AFU 1978. Kjells pionjärarbete lade grunden till det som senare kom att utvecklas till Archives for the unexplained, världens största arkiv och bibliotek för ufo, forteana, paranormala fenomen, folktro, esoterica med mera.

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige