Dr J Allen Hynek Dr J Allen Hynek

Hynek, Dr. J Allen (1910-1986)

 

Amerikansk professor i astronomi på Northwestern University. Född i Chicago 1 maj 1910 av tjeckoslovakiska föräldrar. 1948 engagerades han av det amerikanska flygvapnet vid Wright-Paterson Air Force Base i Dayton, Ohio och satt i en rad expertgrupper som hade till uppgift att studera ufofenomenet. Hynek var involverad i Project Sign, Project Grudge och Project Blue Book. 1969 bildade han Center for UFO-studies (Cufos). Till en början hade Hynek till uppgift att försöka bortförklara ufoobservationer, men han insåg efter några år att det verkligen fanns en restprodukt av ufofenomen efter det att man sorterade bort alla misstolkningsfall. Ända fram till sin död 1986 pläderade han för ett vetenskapligt studium av ufofenomenet. Professor Hynek var även på besök i Hessdalen (se Hessdalen, Project) när ufoaktiviteten var som störst där. Hynek har bland annat skrivit böckerna: ”The UFO Experience” (1972), ”The Edge of Reality” (1975, tillsammans med Jacque Vallée), ”The Hynek UFO Report” (1977) och ”Night Siege: The Hudson Valley UFO Sightings” (1987, tillsammans med Philip J. Imbrogno och Bob Pratt).

Se: Cufos, Project Blue Book

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige