Flygande tefat

Den gamla benämningen på UFO. Termen uppkom 1947 då den amerikanske privatflygaren Kenneth Arnold såg en formation av nio föremål flyga fram över Kaskadbergen i delstaten Washington. Arnold beskrev föremålens rörelse och inte utseende när han inför pressen berättade om händelsen: ”They flew like a saucer would if you skipped it across the water”. Själva uttrycket myntades den 25 juni 1947. Ofta utpekas den amerikanske reportern Bill Bequette, reporter på Pendleton East Oregonian, som den som använde beteckningen ”flying saucers” för första gången. Detta förnekas dock av Bequette själv. I mars 1947 hade diskusformade föremål setts över Verviers i Belgien. Det var dock inte första gången föremål jämfördes med flygande tefat. Redan i januari 1878 beskrev bonden John Martin i Texas hur ett föremål format som ett tefat hade flugit över hans gård. Den ersattes av beteckningen UFO 1948.

Se: Arnold, Kenneth Bequette, Bill Ufo

wikipedia

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige