Håkan Blomqvist

Blomqvist, Håkan

 

Född i Karlstad 1952. Universitetsstudier vid Stockholms universitet: religionshistoria, filosofi, etnologi. Arbetar som bibliotekarie vid Norrköpings stadsbibliotek. Bildade UFO-Södertälje i november 1970. En av grundarna av Arbetsgruppen för ufologi (AFU) 1973, senare stiftelsen Arkivet för UFO-forskning, idag Archives for the Unexplained. Styrelsemedlem i AFU samt ledamot av UFO-Sveriges styrelse 1996-1997, 2008- . Författare till UFO – i myt och verklighet (1993), Främlingar på vår jord. Ufokontakter i Sverige (2009), En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970-2010 (2010), Gudarna återvänder. Ufo och den esoteriska traditionen (2013). Intresseområden: Byggande av arkiv/bibliotek för ufoforskning, uforörelsens historia, kontaktfall, psykologiska och religionshistoriska aspekter på ufofenomenet, den teosofiska/esoteriska traditionen och dess idéhistoriska koppling till ufo.

Ståndpunkt i ufofrågan: Genuina ufofenomen existerar och är sannolikt en blandning av paranormala fenomen och väsen, hemlig militär teknologi, utomjordiska besökare samt kanske även farkoster tillhörande okända jordbaserade grupper. I boken Gudarna återvänder. Ufo och den esoteriska traditionen har jag presenterat den esoteriska interventionsteorin som en tänkbar förklaring till den första generationen fysiska kontaktfall under 1950-talet.

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige